Актуално

3385282

Разпределение по смени на класовете /по паралелки/ през учебната 2016/2017

1

Варненска търговска гимназия – първи крачки към промяна на училищната визия

23

Начало на „Зелено училище 2016“

1470146813Varna_2017

НАШАТА НОВА УЧИЛИЩНА ГРАДИНКА – проекта „Младежки дейности“ 2016 г.