Кой, Къде, Кога, Какво?

Платформа за училищно творчество и постижения

Ден на отворените врати – ученически тур в Административен съд – Варна!

Честит 24 май Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост- проект на ученици от 8-ми клас

24 май-Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост-проект ученици от 9-ти клас

24 май-Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост-проект ученици от 10-ти клас

24 май-Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост-проект ученици от 11-ти клас

“Криворазбраната цивилизация”, сатирична пиеса в пет действия от Добри Войников – проект на ученици от 12 “А” клас

Христо Ботев – проект на учениците от 12 “Д” клас

“Свят и личност” – ученически проекти

Извънредно положение

Жечка Георгиева - директор

Психологическа подкрепа – Covid19

Заповеди на Директора на ВТГ “Г. С. Раковски”

Правила за работа и обучение в електронна среда от разстояние

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ!

Общи вътрешни правила за работа в условията на пандемия

Учебен процес и работа в условията на пандемия

!!! Внимание – Извънреден инструктаж!!!

Внимание ученици – твоите лични данни и интернет

Съобщения

Заповед за организация на изпити и изпитни сесии – СФО

Униформено облекло – учебна 2020/2021

Eднократна помощ за началото на учебната година

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г.