Актуално

поправителен изпит

ГРАФИК – поправителна сесия м. ЮЛИ

8_1_b

Прием учебна 2017/2018 г.

12

проект: „ДА СЕ УЧИМ ДА РАЗБИРАМЕ“ – ФИНАЛ на надпревата

11 юни „Ден на икономиста“