График-консултации

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ „Г. С. РАКОВСКИ”

График за консултации във Варненска търговска гимназия

2016/2017 г.

Първи срок

преподавател

Учебен

Ден

Час

предмет

I смяна

II смяна

/за учениците/

В.Трендафилова

БЕЛ

Вторник

13.20

12.30

В. Владова

БЕЛ

Четвъртък

12.30

12.30

Н. Калова

БЕЛ

Петък

13.20

12.30

М.Димитрова

БЕЛ

Понеделник

13.30

12.30

Л. Петрова

БЕЛ

Сряда

12.30

13.20

В. Запрянова

англ. език

Сряда

12.30

12.30

Р. Попхлебарова

англ.език

Понеделник

12.30

12.30

В. Иванова

англ.език

Понед./петък

13.20

12.00

Й.Татур

немски език

Сряда

13.20

18.20

П. Иванов

немски език

Сряда/понед.

13.10

12.30

А. Янева

немски език

Понед./петък

12.30

12.30

Е.Хаджийска

исп. език

Четв./петък

12.30

13.20

Т. Костадинова

исп. език

вторник/четв.

13.20

12.30

Таня Петкова

математика

вторник

13.20

12.40

Д. Демирева

математика

Вторник/понед.

13.20

12.40

Ат. Гаджев

математика

Понед./петък

12.30

12.30

А.Михайлова

физика

Петък/понед.

13.20

12.30

Цв. Иванова

химия

понеделник

13.30

12.30

Н. Вичева

биология

понеделник

12.30

12.30

К. Добрева

биология

четвъртък

13.20

12.30

Е.Николова

информатика

Понеделник

13.20

12.30

П.Щерева

информатика

вторник/петък

12.30

12.30

В.Стоянова

информатика

Вторник

13.20

12.30

Ек. Мешкова

информатика

Петък

12.30

12.30

Г. Душева

информатика

Вторник/сряда

12.30

13.20

Св. Николова

история

Вторник

12.30

13.30

Д. Тодоров

история

Петък

12.30

13.30

Н.Бояджиев

история

Сряда

12.30

12.30

Г. Симеонов

история

Сряда

13.20

12.30

П.Колева

география

Сряда/четвъртък

13.20

12.30

Г. Георгиев

философия

Понеделник

12.30

13.20

Хр. Тодорова

ик. дисципл.

Четвъртък

12.30

12.30

Д. Койчева

ик. дисципл.

Вторник

14.10

12.30

Мая Димитрова

ик. дисципл.

Сряда

13.20

12.30

Ж. Кирова

ик. дисципл.

четвъртък

13.20

12.30

М. Станева

ик. дисципл.

Сряда/вторник

12.30

13.20

Ив. Цветкова

ик. дисципл.

Вторник/сряда

13.20

12.30

Кр. Жейнова

ик. дисципл.

Понед./вторник

13.20

12.30

З. Любчева

право

Понеделник

13.20

12.30

Ев. Бешкова

счетоводство

Четвъртък

13.20

12.30

Р. Николова

счетоводство

Вторник

13.20

12.30

Ю. Сотирова

счетоводство

Понед./петък

13.20

12.30

Кр. Макавеева

счетоводство

Вторник/сряда

13.20

12.30

Забележки:

Консултацията се провежда в смяна, обратна на съответния клас

Учениците уточняват предварително с преподавателя провеждането на консултацията.

Директор:

/Ж. Георгиева/