Други графици

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА – СМЯНА А

Преглед

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА – СМЯНА Б

Преглед

График за контролни работи – І срок на уч. 2018/2019 година

Осми клас

Преглед

Девети клас

Преглед

Десети клас

Преглед

Единадесети клас

Преглед

Дванадесети клас

Преглед

График за класни работи – І срок на уч. 2018/2019 година

Преглед

График за консултации – 12 клас, Проектен мениджмънт

Преглед

График на изпити за определяне на срочна оценка от Първи срок

Преглед