Други графици

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА – СМЯНА А

Преглед

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА – СМЯНА Б

Преглед

График за контролни работи – ІІ срок на уч. 2017/2018 година

Преглед

График за класни работи – ІІ срок на уч. 2017/2018 година

Преглед

График за консултации – 12 клас, Проектен мениджмънт

Преглед

График на изпити за определяне на срочна оценка от Първи срок

Преглед