Други графици

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА – СМЯНА А

Преглед

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА – СМЯНА Б

Преглед
 

ГРАФИК – първи срок на учебна 2019/2020 г., за среща с учители

Преглед

График - контролни работи, втори срок, учебна 2019/2020 година

Осми клас

Преглед

Девети клас

Преглед

Десети клас

Преглед

Единадесети клас

Преглед

Дванадесети клас

Преглед

График за класни работи – II срок на уч. 2019/2020 година

Преглед