Образци на документи- молби, заявления, бележки и други

Молба от Родител за извиняване на отсъствия на ученик до 3 дни

С молба до Класен ръководител се разрешава отсъствие до 3 (три) дни в рамките на учебната година
Преглед

Молба от Родител за извиняване на отсъствия на ученик до 7 дни

Със молба до Директора се разрешава отсъствие до 7 (седем) дни в рамките на учебната година.
Преглед

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛ – ОПАРАЗИТЕНОСТ

Преглед

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 – Титулни страници учебни програми

Преглед

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Преглед

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАПИСАНА УЧЕБНА ГОДИНА

Преглед

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЕТСКИ

Преглед

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА – следва да послужи пред работодател и ТД на ГИТ – Варна

Преглед

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ 1 – от родител

Преглед

ЗАЯВЛЕНИЕ – СТИПЕНДИЯ ЗА УСПЕХ

Преглед

ЗАЯВЛЕНИЕ – ЕДНОКРАТНА СТИПЕНДИЯ

Преглед

ЗАЯВЛЕНИЕ – СОЦИАЛНА СТИПЕНДИЯ

Преглед

ЗАЯВЛЕНИЕ – СТИПЕНДИЯ ЗА ЕДИН РОДИТЕЛ

Преглед

ЗАЯВЛЕНИЕ АКАДЕМИЧНА СПРАВКА

Преглед

ЗАЯВЛЕНИЕ ДУБЛИКАТ НА ДИПЛОМА

Преглед

ЗАЯВЛЕНИЕ СИП

Преглед

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗИП

Преглед

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОПРАВИТЕЛЕН ИЗПИТ

Преглед

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СТИПЕНДИЯ- ТЕЛК

Преглед

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ ВПОПДОИ

Преглед

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ ВПОПДОИ

Преглед

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 КЪМ ВПОПДОИ

Преглед

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 КЪМ ВПОПДОИ

Преглед

Анализ на резултатите от изходното ниво – учебен предмет „Математика“

Преглед

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ВХОДНО/ИЗХОДНО НИВО

Преглед

Образци на документи по АНЕКС 3 към Правилника на ВТГ „Георги Стойков Раковски“

Преглед