За зрелостниците

ВАЖНИ ДАТИ ЗА ВИПУСК 2020 г.

 

Срок за подаване на заявления за ДЗИ – сесия август-септември –  01.07.2020 г. – 14.07.2020 г.

Издаване на служебни бележки за допускане до ДЗИ - 24.08.2020 година.

 

1.Дати за провеждане на ДЗИ – сесия август – септември

  • Български език и литература -27.08.2020 г.  Начало: 8.00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 28.08.2020 г. Начало: 8.00 ч.

2. Дати за провеждане на държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на трета степен на професионална квалификация сесия септември.

  • Теория на професията - 10.09.2020 г. Начало: 8.00 ч.
  • Практика на професията – 11.09.2020 г. Начало: 8.00 ч.

3. Срок на подаване на заявления – до 01.09.2020 г.