За зрелостниците

ГРАФИК за дейностите по приключване на учебната 2016/2017 г. на 12 –ти клас

Дейност

Срок

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити

06.03.20117 г. – 17.03.2017 г.

Подаване на заявления за допускане до държавни изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация

10.05.2017 г.

Деклариране на желание за внасяне на средния успех държавните изпити по теория и практика в дипломите на мястото на трети зрелостен изпит

10.05.2017 г

Подаване на заявления за изпити за промяна на оценка

10.05.2017 г

Защита на производствена практика

12.05.2017 г.

Тържестно изпращане на випуск 2017

15.05.2017 г.

Изпити за промяна на оценка

16.05. и 17.05. 2017 г.

Допускане до държавни зрелостни изпити

18.05.2017 г.

ДЗИ – български  език и литература

19.05.2017 г. 8.00 ч.

ДЗИ – втори предмет

22.05.2017 г. 8.00 ч.

ДЗИ по желание на ученика

26 май – 2 юни 2017 г.

Обявяване резултатите от ДЗИ

До 9-ти юни 2017 г.

Държавен изпит по теория на професията – за всички специалности

09.06. 2017 г. 8.00 ч в сградата на Гимназията

Държавни изпити по практика на професията:

За професия „Данъчен и митнически посредник”, ІІІ квалификационна степен за учениците от ХІІ а клас, спец. „Митническа и данъчна  администрация”

05.06.2017 г. 8.00 ч.

Каб. 16 и каб. 27

За професия „Данъчен и митнически посредник”, ІІІ квалификационна степен за учениците от ХІІ б клас, спец. „Митническа и данъчна  администрация”

06.06.2017 г. 8.00 ч.

Каб. 16 и каб. 27

За професия „Икономист” – ІІІ квалификационна степен за учениците от ХІІв клас, спец. “Търговия”

06.06.2017 г. 8.00 ч.

Каб. 12

За професия „Икономист-информатик” ІІІ квалификационна степен за учениците ХІІг клас, спец. “Икономическа информатика”

07.06.2017 г. 8.00 ч.

Каб.16 и каб. 27

За професия „Икономист” - ІІІ квалификационна степен за учениците от ХІІб клас, спец. „Икономика и мениджмънт”

07.06.2017 г. 8.00 ч

Каб.12

Връчване на дипломи за завършено средно образование

До 26.06.2017 г.