ЗА НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ


Ротари клуб Варна

“Голямата река е рожба на стотици, вероятно хиляди малки поточета и бързеи, които тичат надолу по стръмните склонове на планината, пеейки, нетърпеливи да се влеят в коритото на голямата река. Това е то Ротари. Ротари е голям благодарение на приноса на хилядите ротарианци от къде ли не!” – Пол Харис, “Моят път към Ротари”-

Microinvest

“Фирма Microinvest е създадена през 1995 г. като наследник на първата българска софтуерна компания (ППП Микроинвест, 1984). За кратко време фирмата разработва няколко основни продукта, с които се утвърждава като лидер в областта на счетоводния и търговски софтуер.”-

Варненска търговско-индустриална камара

“Варненска търговско-индустриална камара е неправителствена, обществена организация, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в която на доброволен принцип могат да членуват български и чуждестранни физически и юридически лица, които извършват стопанска дейност или търговско представителство на територията на региона Варна, в съответствие с българското законодателство.”-

ДЗИ

“ДЗИ е дружеството с най-дълга история и опит на българския застрахователен пазар. Благодарение на своята отлично развита дистрибуционна мрежа те достигат до нас на територията на цялата страна.
Компанията, символ на „застраховане” в България, разработва и предлага пълна гама продукти в направления Общо застраховане и Животозастраховане, както и продукти, свързани с покриване на здравни рискове.”-

Алианц Банк

“Алианц Банк България предлага своите продукти в над 100 бизнес и финансови центрове, покриващи цялата страна, които успешно се допълват и от широката агентска мрежа на Алианц България Холдинг. Банката притежава пълен лиценз за извършване на банкови и финансови операции.”-

НТС

“Варненската организация на научно-техническите съюзи обединява организационно, представлява и защитава творческите, професионалните и социалните интереси на своите членове. Създава условия за информационно осигуряване на дейността и за повишаване на професионалната квалификация на своите членове. Съдейства на своите членове за внедряване на техни научни и творчески постижения в практиката. Осъществява връзки и сътрудничество със сродни български, чуждестранни и международни организации за провеждане на съвместни научно-технически прояви и за осъществяване на съвместни изследвания и разработки.”-

TAXBACK

“Ние доставяме глобални услуги на местно равнище
Нашата цел в taxback.com е да Ви помогнем да спестите пари като възстановим Вашите данъци. Ние подаваме 322 000 данъчни декларации всяка година. Много хора плащат данък без дори да осъзнават това. Moже да Ви се полагат надплатени данъци за възстановяване по няколко причини- ако сте работили в чужбина или сте били съкратени, или сте работили само през част от данъчната година.Ние предлагаме възстановяване на данъци от 13 държави. Как можете да си върнете данъците? Ние сме опростили процедурата- предлагаме Ви лесни за ползване калкулатори, които Ви показват приблизителната сума възстановени данъци на момента. Нашата цел е да Ви помогнем да се справите със сложната данъчна материя и да Ви гарантираме, че ще възстановите всички дължими надплатени данъци.”-