ЗА НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ


Ротари клуб Варна

“Голямата река е рожба на стотици, вероятно хиляди малки поточета и бързеи, които тичат надолу по стръмните склонове на планината, пеейки, нетърпеливи да се влеят в коритото на голямата река. Това е то Ротари. Ротари е голям благодарение на приноса на хилядите ротарианци от къде ли не!” – Пол Харис, “Моят път към Ротари”-

Microinvest

“Фирма Microinvest е създадена през 1995 г. като наследник на първата българска софтуерна компания (ППП Микроинвест, 1984). За кратко време фирмата разработва няколко основни продукта, с които се утвърждава като лидер в областта на счетоводния и търговски софтуер.”-

Варненска търговско-индустриална камара

“Варненска търговско-индустриална камара е неправителствена, обществена организация, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в която на доброволен принцип могат да членуват български и чуждестранни физически и юридически лица, които извършват стопанска дейност или търговско представителство на територията на региона Варна, в съответствие с българското законодателство.”-

ДЗИ

“ДЗИ е дружеството с най-дълга история и опит на българския застрахователен пазар. Благодарение на своята отлично развита дистрибуционна мрежа те достигат до нас на територията на цялата страна.
Компанията, символ на „застраховане” в България, разработва и предлага пълна гама продукти в направления Общо застраховане и Животозастраховане, както и продукти, свързани с покриване на здравни рискове.”-

Алианц Банк

“Алианц Банк България предлага своите продукти в над 100 бизнес и финансови центрове, покриващи цялата страна, които успешно се допълват и от широката агентска мрежа на Алианц България Холдинг. Банката притежава пълен лиценз за извършване на банкови и финансови операции.”-

НТС

“Варненската организация на научно-техническите съюзи обединява организационно, представлява и защитава творческите, професионалните и социалните интереси на своите членове. Създава условия за информационно осигуряване на дейността и за повишаване на професионалната квалификация на своите членове. Съдейства на своите членове за внедряване на техни научни и творчески постижения в практиката. Осъществява връзки и сътрудничество със сродни български, чуждестранни и международни организации за провеждане на съвместни научно-технически прояви и за осъществяване на съвместни изследвания и разработки.”-