За зрелостниците

ВАЖНИ ДАТИ ЗА ВИПУСК 2021 г.

Срок за подаване на заявления за ДЗИ – сесия август-септември – 

Издаване на служебни бележки за допускане до ДЗИ - 

1.Дати за провеждане на ДЗИ – сесия август – септември

  • Български език и литература -....... г.  Начало: ..... ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – ..... г. Начало: .... ч.

2. Дати за провеждане на държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на трета степен на професионална квалификация сесия септември.

  • Теория на професията - ..... г. Начало: .....ч.
  • Практика на професията – ..... г. Начало: .....ч.

3. Срок на подаване на заявления – ....... г.