Контакти

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ВЪВ ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ „Г.С.РАКОВСКИ“  
Име, презиме, фамилияДлъжностСлуж.тел /код +359/
ЖЕЧКА ДОБРЕВА ГЕОРГИЕВА Директор052620396
КАЛИНА ДЕНЧЕВА ДОБРЕВА Зам. директор УД884319199
НИКОЛА ЦВЕТОМИРОВ ЦАНКОВ Зам. директор УД, АСД884335396
ЕЛМИРА НИКОЛОВА
Зам. директор УТД884318118
ТИХОМИР ЕФТИМОВ ДИМИТРОВ Пед. съветник0884314600
ХРИСТИНКА ДОБРЕВА ТОДОРОВА Гл. учител882079159
ДИАНА СТОЙКОВА КОЙЧЕВА Ст. учител882079172
ГЪЛЪБИНА ЙОВЧЕВА Учител882079154
НЕЛИ СТОЯНОВА ВИЧЕВА Гл. учител882079175
ГАЛИНА НИКОЛОВАУчител882079160
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ВЛАДОВА Ст. учител882079186
ЛИДИЯ ВАСИЛЕВА ПЕТРОВАСт. учител882033131
АНИТА МИХАЙЛОВА Ст. учител882079147
МАРИАНА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА Ст. учител882079166
РУМЕНА СТЕФАНОВА ПОПХЛЕБАРОВА Ст. учител882079185
ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА Ст. учител882079157
ВАЛЕНТИНА КЪНЕВА ИВАНОВАСт. учител882079142
ВАЛЕРИЯ СТАЛЕВА ЗАПРЯНОВАСт. учител882079184
АНТОНИЯ ЯНЕВАСт. учител0882079188
ПАВЛИН ИЛИЕВ ИВАНОВ Ст. учител882079141
СВЕТЛАНА НИКОЛОВА Ст. учител882079174
АТАНАС ИВАНОВ ГАДЖЕВ Ст. учител882079182
ДАНИЕЛА КЪНЧЕВА ДЕМИРЕВА-ИВАНОВА Ст. учител882079140
ЕКАТЕРИНА СТЕФАНОВА МЕШКОВА Ст. учител882079151
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА Ст. учител882079145
ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА Ст. учител882079143
СТЕЛА ГРИГОРОВА Ст. учител882079164
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ Ст. учител882079150
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ СИМЕОНОВ Ст. учител882079178
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ Ст. учител882079155
НИНА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА Ст. учител882079153
ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ПАНТЕЛЕЕВ Ст. учител882079148
ЖАСМИНА АНГЕЛОВА КИРОВА Ст. учител882079165
ЗОРНИЦА ТАНКОВА ЛЮБЧЕВА Ст. учител882079173
ТАНЯ ГУТЕВА ПЕТКОВА Ст. учител882079161
ГАЛЯ ВЕЛИКОВА ДУШЕВАСт. учител882079170
ИВАНКА ЦВЕТАНОВА ЦВЕТКОВА Ст. учител882079181
ЕМИЛИЯ ХАДЖИЙСКА Учител882079183
МИЛЕНА КОЛЕВА СТАНЕВА Ст. учител882079167
КРАСИМИРА ЕМИЛОВА МАКАВЕЕВА Ст. учител882079152
ВЕСЕЛИНА ТРЕНДАФИЛОВА Учител882079180
РОСИЦА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА Учител882079156
ВЕЛИМИРА МИХАЙЛОВАУЧИТЕЛ082079176
ПЕТЯ ГУНЧЕВА ЩЕРЕВА Учител882079171
ПЕТЯ КОЛЕВАУЧИТЕЛ0882079191
КРИСТИНА ЖЕЙНОВА
Учител0882079146
МАЯ ДИМИТРОВАУчител0882079192
ХРИСТО МИЛЕТОВ
УЧИТЕЛ882079190