Контакти

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ВЪВ ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ „Г.С.РАКОВСКИ“  
Име, презиме, фамилияДлъжностСлуж.тел /код +359/
ЖЕЧКА ДОБРЕВА ГЕОРГИЕВА Директор052620396
КАЛИНА ДЕНЧЕВА ДОБРЕВА Зам. директор УД884319199
НИКОЛА ЦВЕТОМИРОВ ЦАНКОВ Зам. директор УД, АСД884335396
НИКОЛАЙ БОЯДЖИЕВ
Зам. директор УТД884318118
ТИХОМИР ЕФТИМОВ ДИМИТРОВ Пед. съветник884323113
ХРИСТИНКА ДОБРЕВА ТОДОРОВА Гл. учител882079159
ДИАНА СТОЙКОВА КОЙЧЕВА Ст. учител882079172
НЕДЕЛЯ АТАНАСОВА СЛАВОВА Ст. учител882079154
НЕЛИ СТОЯНОВА ВИЧЕВА Гл. учител882079175
НЕЛА КАЛОВАСт. учител882079160
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ВЛАДОВА Ст. учител882079186
ЛИДИЯ ВАСИЛЕВА ПЕТРОВАСт. учител882079144
АНИТА МИХАЙЛОВА Ст. учител882079147
МАРИАНА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА Ст. учител882079166
РУМЕНА СТЕФАНОВА ПОПХЛЕБАРОВА Ст. учител882079185
ЛЮБКА СТОЯНОВА ЗИКОВСКА Ст. учител882079157
ВАЛЕНТИНА КЪНЕВА ИВАНОВАСт. учител882079142
ВАЛЕРИЯ СТАЛЕВА ЗАПРЯНОВАСт. учител882079184
ЙОАННА ХРИСТОВА ТАТУР Ст. учител882079179
АНТОНИЯ ЯНЕВАСт. учител0882079188
ПАВЛИН ИЛИЕВ ИВАНОВ Ст. учител882079141
СВЕТЛАНА НИКОЛОВА Ст. учител882079174
АТАНАС ИВАНОВ ГАДЖЕВ Ст. учител882079182
ДАНИЕЛА КЪНЧЕВА ДЕМИРЕВА-ИВАНОВА Ст. учител882079140
ЕВЕЛИНА КИРИЛОВА БЕШКОВА Ст. учител882079177
ЕКАТЕРИНА СТЕФАНОВА МЕШКОВА Ст. учител882079151
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА Ст. учител882079145
ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА Ст. учител882079143
РУМЯНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА Ст. учител882079164
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ Ст. учител882079150
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ СИМЕОНОВ Ст. учител882079178
ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ Ст. учител882079155
НИНА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА Ст. учител882079153
ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ПАНТЕЛЕЕВ Ст. учител882079148
ЖАСМИНА АНГЕЛОВА КИРОВА Ст. учител882079165
ЗОРНИЦА ТАНКОВА ЛЮБЧЕВА Ст. учител882079173
ТАНЯ ГУТЕВА ПЕТКОВА Ст. учител882079161
ГАЛЯ ВЕЛИКОВА ДУШЕВАСт. учител882079170
ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ХРИСТОВ Ст. учител882079162
ИВАНКА ЦВЕТАНОВА ЦВЕТКОВА Ст. учител882079181
РАДКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА Ст. учител882079183
МИЛЕНА КОЛЕВА СТАНЕВА Ст. учител882079167
ЕЛМИРА НИКОЛОВАСт. учител882079176
КРАСИМИРА ЕМИЛОВА МАКАВЕЕВА Ст. учител882079152
ВЕСЕЛИНА ТРЕНДАФИЛОВА Учител882079180
РОСИЦА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА Учител882079156
ТАНЯ ЯНКОВА КОСТАДИНОВА Учител882079163
ПЕТЯ ГУНЧЕВА ЩЕРЕВА Учител882079171
ЮЛИЯНА ГРИГОРОВА СОТИРОВА Учител882079149
КРИСТИНА ЖЕЙНОВА
Учител0882079146
МАЯ ДИМИТРОВАУчител0882079192
МИСИСЛАВА ЧАКЪРОВА
Учител882079190