СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ УЧЕБНА 2017/2018 г.

Организация на учебното и неучебното време – втори срок на учебна 2017/2018 г.

Преглед

СМЯНА А – актуално за учебна 2017/2018 г.

Преглед

СМЯНА Б – актуално за учебна 2017/2018 г.

Преглед

 

Списък на преподавателите от

ВТГ "Г. С. Раковски"

за учебната 2017 - 2018 год.

Преподавател

уч. дисциплина

1

Жечка

Георгиева

директор

2

Калина

Добрева

зам.директор

3

Никола

Цанков

зам.директор

4

Тихомир

Димитров

пед. съветник

5

Веселина

Трендафилова

БЕЛ

6

Валентина

Владова

БЕЛ

7

Лидия

Петрова

БЕЛ

8

Галина

Николова

БЕЛ

9

Мариана

Димитрова

БЕЛ

10

Румена

Попхлебарова

АЕ

11

Валентина

Иванова

АЕ

12

Гергана

Георгиева

АЕ

13

Валерия

Запрянова

АЕ

14

Йоанна

Татур

НЕ

15

Павлин

Иванов

НЕ

16

Антония

Янева

НЕ

17

Радосвета

Попова

испански език

18

Галя

Душева

ИИ

19

Петя

Щерева

ИТ

20

Екатерина

Мешкова

ИИ

21

Веселина

Стоянова

ИИ

22

Елмира

Николова

ИТ

23

Атанас

Гаджев

математика

24

Даниела

Демирева

математика

25

Таня

Петкова

математика

26

Анита

Михайлова

физика

27

Неделя

Славова

физика

28

Цветелина

Иванова

химия

29

Нели

Вичева

биология

30

Светлана

Николова

история

31

Димитър

Тодоров

история

32

Георги

Симеонов

история

33

Нина

Ангелова

география

34

Петя

Колева

география

35

Георги

Георгиев

философия

36

Валентин

Пантелеев

ФК и спорт

37

Росица

Митева

ФК и спорт

38

Валентин

Христов

ФК и спорт

39

Христо

Милетов

ФК и спорт

40

Христина

Тодорова

икон. дисциплини

41

Радка

Георгиева

икон. дисциплини

42

Диана

Койчева

икон. дисциплини

43

Мая

Димитрова

икон. дисциплини

44

Жасмина

Кирова

икон. дисциплини

45

Иванка

Цветкова

икон. дисциплини

46

Милена

Станева

икон. дисциплини

47

Кристина

Жейнова

икон. дисциплини

48

Зорница

Любчева

право

49

Евелина

Бешкова

счетоводство

50

Юлияна

Сотирова

счетоводство

51

Красимира

Макавеева

счетоводство