НП “Иновации в действие”

 

  

 

 

 

 

 

Продукт на иновацията 

 

 

За програмата и проведените дейности

За програмата
Основна цел на иновацията е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активната включеност на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението.

Вход към платформата

Участници в мобилността
В първото издание на програмата партньори в мобилността на Варненска търговска гимназия са Търговска гимназия - гр. Бургас и СУ "Васил Левски" - град Кула

За партньорите

Мобилност
На териоторията на Варненска търговска гинмазия се проведова два интердисциплинарни урока: ОИТ и Английски език; Предприемачество и Английски език. На тях присъстваха делегация на партниращото училище, учители, директори и представители на РУО-Варна.
Екип по мобилността
Жечка Георгиева - директор; Елмира Николова - зам.директор УТД, Калина Добрева - зам.директор УД; Никола Цанков - зам.директор АСД; Гергана Георгиева - учител АЕ, Кристина Жейнова - учител ОИТ; Петя Колева - учител Предприемачество; Мая Димитрова - учител ОИТ.

Галерия 

Разбери повече за иновативните училища

 

Download Now