програма “Знания за успех”

За проекта "Да се учим да разбираме"

Със своя проект „Да се учим да разбираме” Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски” бе определена като един от участниците в програмата „Знания за успех“, реализирана от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ с финансовата подкрепа на SAP Labs България. Чрез интердисциплинарния метод STEМ, преподавателите по природни науки, съвместно с техните ученици ще проведат обучение, в основата на което с помощта на съвременните технологии и специализирани учебни комплекти ще потърсят отговор на множество въпроси от заобикалящата ги среда, ще проведат експерименти, резултатите от които ще им дадат отговор на въпроса „Как природните науки се интегрират в областта на технологиите, инженерството и тяхното индивидуално ежедневие?”.

В помощ на младите физици ще бъде въведен в обучението им специализиран софтуер, чрез който те ще могат да развият, изследват и демонстрират различни експерименти от ядро "Механика" и "Трептения и вълни". С помощта на експериментални комплекти те ще имат възможност да:

  • да създават различни електрични вериги, чрез които да приложат закон на Ом;
  • да изследват зависимости при последователно и успоредно свързване на консуматори и източници на напрежение;
  • да изследват влияние на магнитно поле върху проводник с ток;
  • да демонстрират интерференция и дифракция на вълни с помощта на комплект LOS;
  • и други изследвания и експерименти, които ще им позволят да разширят знанията си за приложението на физичните явления и обекти, които ги заобикалят в ежедневието и практиката им.

Чрез реализирането на проект ще се даде възможност на учениците да развият своя начин на мислене, като последователен и цялостен процес, да бъдат креативни и иновативни при решаване на комплексни задачи, да развият или изградят интереса си към технологиите и науките получавайки основни знания чрез резултати от проведени опити от самите тях. В началото на месец Април ще се проведе първи кръг от планираната академична надпревара, в който екипи от всеки клас на трите випуска ще разработят индивидуална тема. Основен акцент на всяка разработката е: „Къде и как Физиката се интегрира в областта на технологиите, инженерството и Вашето индивидуално ежедневие”. Поставени между теоретичните постулати /знания и практически опит от часовете по физика/ и заобикалящият ги свят, учениците ще трябва да преоткрият всеки закон от материята в заобикалящият ги свят. Академичната надпревара ще завърши в началото на месец Юни. Тогава, предварително определените екипи – първенците от първи кръг от отделните випуски, ще премерят сили в два кръга: научно-експериментален и презентационен. Водени от надслова "Да се учим да разбираме" трите отбора ще демонстрират усвоени знания и бързина в проектирането на физични експерименти, след което ще защитят своята теза по предварително зададена тема. Във връзка с обявената 2017 година за година на Исак Нютон, по инициатива на учениците, ще се почете труда и приноса на физика в развитието на човечеството и технологиите. Реализирането на това представяне ще се осъществи в извън учебно време с участие на представители на училищното настоятелство, учители, ученици и  родители.

Събитие: Финален кръг академична надпревара – “Физика 2017 г.”, видео

За стартиране на видео материала моля изберете приложения информационен банер.

„Да се учим да разбираме“ или как да направим ученето по физиката по-интересно

 

След дълга подготовка и запълнени часове с физични експерименти, под звучите на "Песен за Физиката" /музикално творчество на възпитаници на гимназията/, на 21.06.2017 година в Зелената класна стая на Гимназията се проведе ФИНАЛА на академичната надпревара между випуските, част от проекта "Да се учим да разбираме", програма „Знания за успех“ реализирана от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ с финансовата подкрепа на SAP Labs България. 

В нея взеха участие три отбора, сборни формации, от 8-ми, 9-ти и 10-ти клас. Отборите бяха разпределени в два екипа - първия, провеждащ физичен експеримент; втория - представящ теоретична разработка. След изтеглен жребии за ред, вид експерименти и тема за разработка отборите показа своите теоретични знания и придобити умения при извършване на експериемнти в дисциплината "Физика".

Бяха представени постановки с лазерен лъч и електрически схеми, демонстрираха се възможностите за провеждане на експеримент съчетаващ визуализация, наблюдение и изчисления на величини чрез използване на специализиран софтуер. В антракта между двете части на състезанието се проведе викторина с публиката, на която бяха зададени въпроси от различни области на дисциплината Физика, както и за живота и труда на Исак Нютон. Отговорилите правилно получиха награди.

За времето, през което журито и публиката наблюдаваха с интерес провежданите опити, вторите екипи разработиха своите микро-реферати и подготвиха презентации по изтеглените теми. След направеното представяне пред публиката и журито, Председателя госпожа Георгиева и госпожа Петя Щерева – чрен на жулите и преподавател по ИТ, отбелязаха напредъка, които членовете на екипите регистрираха по отношение на визуализация, презентиране и техническа обработка на информацията. Чрез своите разработки учениците потърсиха науката Физика в заобикалящото ги ежедневие - от работния процес в училище, през свободното им време до часовете прекарани в семейната им среда и обкръжение.

Затрудено и удовлетворено от показаните резултати, многоуважаемото жури отреди класирането по позиции както следва:

  • Първо място - сборен отбор на Х-ти клас;
  • Второ място - сборен отбор на VIII клас;
  • Трето място - сборен отбор на IX клас.

Заявили гласно желание да се включат в следващото издание на надпреварата, учебна година 2017/2018 година, учениците на Варненска търговска гимназия поздравиха състезателите с бурни аплодисменти. Участниците и техните съученици ликувайки отбелязаха, че този иновативен начин на обучение, съчетаващ учебника с възможността в Гимназията да се провеждат експериментални часове по Физика чрез специализиран софтуер и приложни експериментални комплекти е направил обучението им по-интересно и по-разбираемо.

С думите „Първите победители вече са ясни... следва продължение!!!“ първата академична физична надпревара бе закрита.

Ръководството на Варненска търговска гимназия благодари на фондация „Работилница за граждански инициативи“ за протегната ръка, предоставена помощ и оказано съдействие при реализиране на проекта.

За програмата "Знания за успех"

Специален фокус в петото поредно издание на програмата „Знания за успех“, реализирана от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ с финансовата подкрепа на SAP Labs България е създаването на знания и умения в ученици от средния курс на обучение в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (базирано на европейският фокус върху развитие на STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics). STEM e интерсдисциплинарен метод на обучение, при който природните науки се интегрират в областта на технологиите, инженерството и математиката. Образованието, фокусирано върху STEM дава възможност на учениците да разберат как тези дисциплини се свързван помежду си в практиката, да развият своя начин на мислене, като последователен и цялостен процес, да бъдат креативни и иновативни при решаване на комплексни задачи. Фокусирайки се върху STEM образнованието в програма „Знания за успех“ SAP Labs България и ФРГИ си поставят за цел: да насърчат интереса на учениците към технологиите и науката;  да създадат възможности за развитие на техните учители в областта на повишаване на качеството на преподаване  в областта на на STEM; да създадат  възможности за практическо приложение на придобитите знания.