На вниманието на всички ученици, участници в подготовката по проект ЕРАЗЪМ + в периода 04-09.04.16 г.

График на обучение, период 04-09.04.2016 година

Група 1 04.04.2016 22 8.30 до 12.30 Испански език Таня Костадинова

Група 2 04.04.2016 22 12.30 до 16.30 Испански език Таня Костадинова

Група 1 05.04.2016 22 8.30 до 12.30 Испански език Таня Костадинова

Група 2 05.04.2016 22 12.30 до 16.30 Испански език Таня Костадинова

Група 1 06.04.2016 22 8.30 до 12.30 Испански език Таня Костадинова

Група 2 06.04.2016 22 12.30 до 16.30 Испански език Таня Костадинова

Група 1 07.04.2016 22 8.30 до 12.30 Испански език Таня Костадинова

Група 2 07.04.2016 22 12.30 до 16.30 Испански език Таня Костадинова

Група 1 08.04.2016 22 8.30 до 12.30 Испански език Таня Костадинова

Група 2 08.04.2016 22 12.30 до 16.30 Испански език Таня Костадинова

Група 1 09.04.2016 22 8.30 до 12.30 Испански език Таня Костадинова

Група 2 09.04.2016 22 12.30 до 16.30 Испански език Таня Костадинова