3385282

Разпределение по смени на класовете /по паралелки/ през учебната 2016/2017

Смяна „А“ за учебна 2016/2017 година: Осми клас – паралелки „В“, „Г“ и „Д“; Девети клас – всички паралелки; Дванадесети клас – всички паралелки. Смяна „Б“ за учебната 2016/2017 година: Осми клас – паралелки „А“ и „Б“; Десети клас – всички паралелки; Единадесети клас – всички паралелки. Разпределение на учебното време първа смяна: час начало[…]

1

Варненска търговска гимназия – първи крачки към промяна на училищната визия

Преди реализирането на проекта „Ограда ВТГ“ През месец Юни 2016 година съвместно със стрийт-художника Зак Девемпорт бе стартиран проект целящ обновяване на външната страна на оградата към булевард Княз Борис І. След усилена съвместна работа, с разрешението на Община Варна, в  подкрепа на титлата „Варна младежка европейска столица 2017 година“, училищната оградата на Варнеска търговска[…]