Разпределение по смени на класовете /по паралелки/ през учебната 2016/2017

Смяна "А" за учебна 2016/2017 година:

  • Осми клас - паралелки "В", "Г" и "Д";
  • Девети клас - всички паралелки;
  • Дванадесети клас - всички паралелки.

Смяна "Б" за учебната 2016/2017 година:

  • Осми клас - паралелки "А" и "Б";
  • Десети клас - всички паралелки;
  • Единадесети клас - всички паралелки.

Разпределение на учебното време първа смяна:

час

начало

край

1

7,30

8,10

2

8,20

9,00

3

9,10

9,50

4

10,10

10,50

5

11,00

11,40

6

11,45

12,25

7

12,30

13,10

Разпределение на учебното време втора смяна:

час

начало

край

1

13,20

14,00

2

14,10

14,50

3

15,00

15,40

4

16,00

16,40

5

16,50

17,30

6

17,35

18,15

7

18,20

19,00

Учебното разписание за всеки клас ще бъде поместено на сайта на училището в срок до 15,09,2016 г.

 

Сподели: Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter