Проект Еразъм + 2016/2017

Еразъм + 2016/2017

Проектът се инициира в контекста  на необходимостта от постоянна актуализация и надграждане на знанията, уменията и компетенциите на учениците, особено в икономическите професии, в които бързо навлизат електронните услуги  и използването на специализирани софтуерни продукти и информационни системи, за да бъдат те адекватни на търсенето на европейския пазар на труда. 

Проектът предвижда провеждане на 3 седмична мобилност в Испания, изцяло в реална работна среда, в реномирани компании, които са специализирани в сферата на митническото и данъчното обслужване, счетоводните и бизнес консултации и интензивно използват съвременни ИКТ в работата си.

Ползватели на проекта 40 ученици  от специалностите: „Митническа и данъчна администрация“, „Икономика и мениджмънт“, „Търговия“ и "Икономическа информатика" и 4 учители, разпределени в два потока мобилности.

Обучителната практика ще обхване две ключови теми (модули): 1. Електронно митническо и данъчно обслужване. Приложение на информационните технологии в митническото и данъчното обслужване на фирмите и 2. Практическо приложение на международните счетоводни стандарти и ИКТ в счетоводното обслужване на фирмите.

Методите на менторство и тюторинг по време на практиката в реална работна среда включват инструктаж на работното място, демонстрация на различни операции и дейности, провеждане на практически уъркшопове, оценяване на индивидуалните практически задачи и работата в екип в реална работна среда.

За повече информация и подготовка на документи за кандидатстване посете раздел ПРОЕКТИ/МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ/ЕРАЗЪМ + 2016/2017

Сподели: Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter