проект: „ДА СЕ УЧИМ ДА РАЗБИРАМЕ“ – ФИНАЛ на надпревата

„Да се учим да разбираме“ или как да направим ученето по физиката по-интересно

 

След дълга подготовка и запълнени часове с физични експерименти, под звучите на "Песен за Физиката" /музикално творчество на възпитаници на гимназията/, на 21.06.2017 година в Зелената класна стая на Гимназията се проведе ФИНАЛА на академичната надпревара между випуските, част от проекта "Да се учим да разбираме", програма „Знания за успех“ реализирана от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ с финансовата подкрепа на SAP Labs България. 

В нея взеха участие три отбора, сборни формации, от 8-ми, 9-ти и 10-ти клас. Отборите бяха разпределени в два екипа - първия, провеждащ физичен експеримент; втория - представящ теоретична разработка. След изтеглен жребии за ред, вид експерименти и тема за разработка отборите показа своите теоретични знания и придобити умения при извършване на експерименти в дисциплината "Физика".

Бяха представени постановки с лазерен лъч и електрически схеми, демонстрираха се възможностите за провеждане на експеримент съчетаващ визуализация, наблюдение и изчисления на величини чрез използване на специализиран софтуер. В антракта между двете части на състезанието се проведе викторина с публиката, на която бяха зададени въпроси от различни области на дисциплината Физика, както и за живота и труда на Исак Нютон. Отговорилите правилно получиха награди.

За времето, през което журито и публиката наблюдаваха с интерес провежданите опити, вторите екипи разработиха своите микро-реферати и подготвиха презентации по изтеглените теми. След направеното представяне пред публиката и журито, Председателя госпожа Георгиева и госпожа Петя Щерева – чрен на жулите и преподавател по ИТ, отбелязаха напредъка, които членовете на екипите регистрираха по отношение на визуализация, презентиране и техническа обработка на информацията. Чрез своите разработки учениците потърсиха науката Физика в заобикалящото ги ежедневие - от работния процес в училище, през свободното им време до часовете прекарани в семейната им среда и обкръжение.

Затрудено и удовлетворено от показаните резултати, многоуважаемото жури отреди класирането по позиции както следва:

  • Първо място - сборен отбор на Х-ти клас;
  • Второ място - сборен отбор на VIII клас;
  • Трето място - сборен отбор на IX клас.

Заявили гласно желание да се включат в следващото издание на надпреварата, учебна година 2017/2018 година, учениците на Варненска търговска гимназия поздравиха състезателите с бурни аплодисменти. Участниците и техните съученици ликувайки отбелязаха, че този иновативен начин на обучение, съчетаващ учебника с възможността в Гимназията да се провеждат експериментални часове по Физика чрез специализиран софтуер и приложни експериментални комплекти е направил обучението им по-интересно и по-разбираемо.

С думите „Първите победители вече са ясни... следва продължение!!!“ първата академична физична надпревара бе закрита.

Ръководството на Варненска търговска гимназия благодари на фондация „Работилница за граждански инициативи“ за протегната ръка, предоставена помощ и оказано съдействие при реализиране на проекта.