Прием учебна 2017/2018 г.

Прием след завършен VII клас, учебна 2017/2018 г.

Съгласно Заповед №РД09-1638/19,10,2016 г. на МОН, графика на дейностите по приемането на ученици в Варненска търговска гимназия "Георги Стойков Раковски" е както следва:

I-во класиране

период: 28.06-30.06.2017 г.

място: сградата на ВТГ "Г. С. Раковски", стая №11

работно време: от 08.00 до 17.00, обедна почивка от 12.00 до 13.00 ч.

 

II-ро класиране

 период: 05.07-07.07.2017 г.

място: сградата на ВТГ "Г. С. Раковски", стая №11

работно време: от 08.00 до 17.00, обедна почивка от 12.00 до 13.00 ч.

 

III-ро класиране

 период: 18.07-19.07.2017 г.

място: сградата на ВТГ "Г. С. Раковски", стая №11

работно време: от 08.00 до 17.00, обедна почивка от 12.00 до 13.00 ч.