ГРАФИК – поправителна сесия м. ЮЛИ

Г Р А Ф И К

ЗА

ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ

 И ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА

СЕСИЯ ЮЛИ

 

03.07.2017 г. 9.00 ч./понеделник/

БЕЛ – за 10 –ти клас

Макроикономика – 10 клас

 

04.07.2017 г. 9.00 ч./вторник/

Физическо възпитание и спорт

 

05.07.2017 г. 9.00 ч./сряда/

Английски език – 9 клас

Немски език – за 10 клас

 

06.07.2017 г. 9.00 ч/четвъртък/

ОТСО – 9 клас

Счетоводство на предприятието  - 10 клас

Счетоводство – учебна практика – 10 клас

 

07.07.2017 г. 9.00 ч  /петък/   

Математика – за 8, 9, 10 класове

 

10.07.2017 г. 9.00 ч./понеделник/

Информатика – 9 клас

Етика и право – 10 клас

 

11.07.2017 г. 9.00 ч./вторник/

География и икономика – 10 клас

Стокознание – 10 клас

 

12.07.2017 г. 9.00 ч./сряда/

Икономика на предприятието– 10 клас

Стокознание – учебна практика - 10 клас

 

13.07.2017 г. 9.00 ч./сряда/

Икономика на предприятието– учебна практика - 10 клас

Стокознание – учебна практика - 10 клас