За всички планиращи обучението си в чужбина!!!

Първа среща с всички планиращи кандидатсване в чуждестранни университети  ученици от 12 клас на Варненска търговска гимназия. Иван Шутов, наш възпитаник, и тази учебна година ще оказва съдействие за приема на ученици в чуждестранни университети със специалности на английски и немски език. Благодарение на ръководството на ВТГ, консултациите му са без такса за кандидатит-студентите от гимназията.
Ще бъдат коментирани избор на университет, необходими оценки и други условия за прием, как да бъдат намалени разходите при кандидатсване, насоки за успешно мотивационно писмо, възможности за работа по време на следването и други важни въпроси.
 
Дата: 16 октомври 2017 г. - ПОНЕДЕЛНИК
Място: Зелената класна стая /в двора на Гимназията/
Час: 12.30-13.20
 
 
За предварителен и последващ контакт:
Иван Шутов
Професионални консултации за образование в чужбина
+359 (0) 899 067 838 (Viber&WhatsApp), Facebook or skype: ivan_shutov
Варна, България