Национален конкурс за есе „Счетоводството – едно образование с много възможности“

Уважаеми ученици,

Катедра „Счетоводна отчетност“ при Икономически университет – Варна отправя покана до всички студенти от Икономически университет - Варна и учениците от професионалните техникуми и гимназии по икономика от цялата страна да се включат чрез написване на есе в проекта „Счетоводството - едно образование с много възможности”.

Проектът е насочен към стимулиране творческите идеи на младите хора в областта на счетоводството, анализа и одита. Основната цел на проекта е да мотивира и предизвика интереса на учениците и студентите към счетоводството, анализа и одита,  да се популяризира счетоводната и одиторска професия. В тази връзка, катедра „Счетоводна отчетност” проведе на 21.04.2017 кръгла маса на тема „Счетоводството – една професия с много възможности”, където професионалисти от практиката  проведоха откровен разговор - дискусия  за възможностите и стъпките на успешната реализация в областта на счетоводството, одита и други специализирани  направления, свързани със счетоводството като образование.

Условия за участие:

 1.  Участниците в конкурса, следва да представят до 27.11.2017 г.  есе в обем до 4 страници на тема „Счетоводството - едно образование с много възможности”.
 2. Текстът на есето, следва да е озаглавен, двустранно подравнен, шрифт Times New Roman, размер- 12, междуредие 1,5, полета- 2,5 см, максимум 4 страници, минимум - 2 страници.
 3. Всички творби трябва да са авторски.  
 4. Творбите следва да се изпратят до 27.11.2017 година на следния електронен адрес: accountancy@ue-varna.bg
 5. Всяка творба трябва да е придружена с информация относно името на автора, учебно заведение, клас или курс на обучение, група, адрес, и-мейл и телефон за връзка, поставени в началото на есето след заглавието.
 6. В конкурса могат да участват ученици от цялата страна и студенти от  Икономически университет – Варна.
 7. В есето всеки автор може да разсъждава в широк кръг насоки, като някои от следните са:
 • защо е избрал да учи (респективно следва) счетоводство, анализ и одит;
 • как вижда себе си като счетоводител (финансов или управленски), одитор, финансов анализатор, вещо лице, данъчен експерт и други професии, свързани със счетоводството като образование;
 • какви са неговите силни и слаби страни като личност, за да постигне своите професионални успехи;
 • какви са неговите професионални мечти и професионални намерения;
 • какви са според него етапите  за постигане на своите професионални цели и реализация;  
 • какво иска да промени в счетоводната и одиторска професия;
 • какво е бъдещето на счетоводната и одиторска  професия. 

Критерии за оценка:

 1. Съответствие със зададената тема;
 2. Оригиналност на идеите и самостоятелно мислене; 
 3. Лична ангажираност;
 4. Познания за счетоводното образование и професия;
 5. Добър стил, правилен изказ; 
 6. Спазване на техническите изисквания

Класирането ще бъде извършено до две седмици след крайната дата на конкурса:

 1. Ученици. На класиралите се на призови места ще бъдат връчени грамоти и предоставена възможност да бъдат приети за студенти  в ИУ-Варна;
 2. Най-високо оценените есета ще бъдат публикувани.
 3. На всички участници ще бъдат издадени сертификати за участие.
 4. Училището, което има най-много участващи ученици в конкурса ще вземе почетния приз и грамота „Отличен партньор на катедра „Счетоводна отчетност”, Икономически университет – Варна.