Посещение на Министъра на образованието Красимир Вълчев

ПОСЕЩЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ

 ВЪВ ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ

 

Варненска търговска гимназия „Г. С. Раковски” е едно от малкото училища във Варна, на които бе оказана честта от Министъра на образованието Красимир Вълчев, посетил го лично на 20 октомври, т.г. Той беше придружен от Началника на РУО г-жа Венцислава Генова и Директора на Дирекция „Образование” в Община Варна г-жа Лили Христова.

Онова, което предизвика вниманието на високопоставените гости, бе участието на Гимназията в Програмата „Иновативно училище” и т. нар. „Зелена класна стая” – реконструираната и облагородена с доброволческия труд на ученици и учители градинка в двора на училището. В момента на посещението там се провеждаше час по физика с IX-a клас, с преподавател     г-жа Ани Михайлова. При срещата с административното ръководство на Гимназията и част от учителите, Министърът се запозна с проблемите на материалната база и изрази съгласие с необходимостта от сериозен ремонт. Той изложи накратко политиката на Кабинета за приоритетно развитие на образованието в България и заяви подкрепата си за училища като  Варненска търговска гимназия, които въпреки условията, бележат високи резултати на своите ученици.

Посещението завърши с взаимно удовлетворени очаквания за разбиране и желание за близко сътрудничество по пътя  към общата ни цел.