Свободно място – VIII клас

Варненска търговска гимназия "Георги Стойков Раковски" обявява за прием едно свободно място в:

 

 

Клас: Х, паралелка "В"

Професия: "Икономист"

Специалност: "Икономика и мениджмънт", с интензивно изучаване на Английски език

 

Желаещите следва да подадат документи в канцеларията на Гимназията: приемно време - 08,00-15,30 ч.

Бележка: 01.11.2017 година - неучебен/неработен ден за Гимназията.