Международен ден за безопасен Интернет

Варненска търговска гимназия „Г.С. Раковски“ организира информационна кампания по повод Международния ден за безопасен Интернет. По инициатива на Европейската комисия от 2004 г., вторият вторник на месец февруари е ден, в който вниманието на широката общественост е насочено към необходимостта от обединяване на усилията за по-сигурна онлайн среда за децата и младите хора, които да могат отговорно и безопасно да ползват възможностите на интернет и мобилните устройства. 

Тазгодишният ден за безопасен Интернет е 6 февруари и той протече под мотото „Създай, свържи се, сподели!“.  Общинската политика за превенция на рисковете за децата и младите хора в интернет-пространството, осъществявана от дирекция „Превенции”, в партньорство с Националния център за безопасен Интернет, е базирана на разбирането, че за децата и младежите непрекъснатият достъп до онлайн пространството и поддържането на активен социален живот в него е съвсем естествен процес.  Младите хора споделят, търсят информация, формират мнение и поведение, предимно в контакт с връстниците си както на живо, така и онлайн.

Кампанията протече чрез раздаване на информационни материали за безопасен Интернет – книжки, флаери и стикери.

Десет варненски гимназии, в които има разкрити Училищни превантивни клубове към дирекция „Превенции“, бяха партньори в кампанията за безопасен Интернет. Те са: Първа езикова гимназия, IV ЕГ „Фр. Жолио-Кюри“, III ПМГ „Акад. М. Попов“, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, СУ за ХНИ „К. Преславски“, Професионална техническа гимназия, МГ „Д-р П. Берон“, Варненска търговска гимназия „Г.С. Раковски“, Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ и Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“.