ВНИМАНИЕ – отпадат УЧЕНИЧЕСКИТЕ КНИЖКИ!!!

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На основание чл. 208, ал.3 на Закона за предучилищното и училищното образованиеот учебната 2018/2019 година училището преминава изцяло на комуникационен режим чрез ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК.

Информацията за оценки, отсъствия и отзиви ще е ежедневна и лесна за проследяване. В тази връзка отпада необходимостта от закупуване на ученически книжки,т.н. бележници.

Съгласно чл. 172, ал.1, т.7 от Закона за предучилищното и училищното образование, необходимостта от ученическа лична карта ОСТАВА, защото това е документ за легитимация на ученика.

От РЪКОВОДСТВОТО на Варненска търговска гимназия "Г. С. Раковски