ГРИПНАТА ВАКАНЦИЯ ПРОДЪЛЖАВА!!!

Във връзка с решение на Областна оперативна комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с грипа и ОРЗ Ви уведомяваме, че ГРИПНАТА ВАКАНЦИЯ се удължава до 04.02.2019 година, включително. Дата 05.02.2019 година е обявена със Заповед на министъра за междусрочна ваканция, т.е. неучебен ден.

Учебните занятия се подновяват на дата 06.02.2019 година, при следното разпределение на смените:

Първа смяна - 8 Г, 8 Д, 8 Е; 9 А, 9 Б, 9 В, 9 Г, 9 Д; 12 А, 12 Б, 12 В, 12 Г, 12 Д.

Втора смяна - 8 А, 8 Б, 8 В; 10 А, 10 Б, 10 В, 10 Г, 10 Д; 11 А, 11 Б, 11 В, 11 Г, 11 Д.