УТФ ФЕСТ 2019 година – учулищен кръг

УТФ ФЕСТ 2019 година - училищен кръг

На 26.03.2019 година, в салона на нашата Гимназия, в среда на смях, глъчка, цветове и приятелство се проведе ежегодния Конкурс на учебно тренировъчните фирми. В него взеха участие девет отбора изцяло от ученици от 11-те класове на Варненска търговска гимназия и една гостуваща учебно тренировъчна фирма - "За бъдещето НТС" ООД, в която част от участниците също са възпитаници на родното школо.
След като подредиха своите мини-щандове отборите бяха оценени по 22 критерия от сформирано за повода специално жури, в което взеха участие представители на УН към ВТГ "Георги Стойков Раковски", ТАКСБЕК ГРУП ООД, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ВАРНА ЕАД и ФРАПОРТ ТУЙН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ АД.

Все отбор разполагаше с 5 минути за да представи себе си, дейността си и подготовката си за Международния панаир на УТФ-тата, който ще се проведе в град Пловдив през месец Април. След това все от тях отговаря на въпроси от журито. Те от своя страна наред с отправените критики и предложения заляха участниците с положителни коментари и възхищение за положения труд и постигнати резултати.

Но на Конкурс като на конкурс - накрая наградени за постигнатите най-добри резултати в подготовката си бяха учебно тренировъчните фирми ИНДИГО ООД, ЛОТОС ООД, ТОЙ ДЖОЙ ООД и ЗА БЪДЕЩЕТО ООД.

РЪКОВОДСТВОТО на Варненска търговска гимназия изказва своите благодарности към на представителите на бизнеса, отделили време за да подкрепят учениците в тази надпревара, както и на самите тях и техните учители да положения труд и постигнати превъзходни резултати.