ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ !!!ВАЖНО!!!

ВАЖНИ ДАТИ ЗА ВИПУСК 2019 г.

 

  1. Дати за провеждане на ДЗИ – сесия август – септември
  • Български език и литература - 08.2019 г.  Начало: 8.00 ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит – 29.08.2019 г. Начало: 8.00 ч.
  1. Срок за подаване на заявления за ДЗИ – сесия август-септември

 01.07.2019 г. – 12.07.2019 г.

  1. Дати за провеждане на държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на трета степен на професионална квалификация сесия септември.
  • Теория на професията - 11.09.2019 г. Начало: 8.00 ч.
  • Практика на професията – 12.09.20198 г. Начало: 8.00 ч.
  1. Срок на подаване на заявления – 08.2019 г.