СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ – 2019/2020 година

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ

VIII КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

 

Учебен предмет

Автор / Издателство

1.   Български език

„Просвета“ Азбуки –М. Васева

2.   Литература

„Просвета“ Плюс – К. Топалов

3.   Математика

„Архимед“ - Паскалева

4.   Физика

„Булвест 2000“

5.   Химия

„Булвест 2000“ – Свобода Бенева

6.   Биология

„Анубис“

7.   История

„Просвета“- Б. Гаврилов

8.   География

„Булвест 2000“ – Р. Пенин

9.   Философия

„Анубис“

10.Информационни технологии

„Просвета“ - закупуват се колективно

11.Музика

„Анубис“ - закупуват се колективно

12.Изобразително изкуство

„Просвета“ - закупуват се колективно

13. Чужд език

Закупуват се колективно

14. Предприемачество – 1-ва част

Предприемачество и мениджмънт – „Дионис“

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ

IX КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

 

Учебен предмет

Автор / Издателство

1.   Български език

„Просвета“ Азбуки - автор Милена Васева

2.   Литература

„Просвета“ - автор Албена Хранова

3.   Математика

„Архимед“ – Г. Паскалев 2018

4.   Физика

„Булвест 2000“М. Максимов

5.   Химия

„Булвест 2000“ Д. Данаилов, учебника само с учебни материали за IX клас,

6.   Биология и здравно образование, 

Втора част  за IX клас, при обучение с интензивно изучаване на чужд език 

М. Шишиньова, издателство Анубис

7.   История

„Анубис“- Хр. Мирчева

8.   География

„Булвест 2000“ – Р. Пенин

9.   Философия

„Анубис“

10.Информационни технологии

Закупуват се колективно „Просвета“

11.Музика

„Просвета“

12.Изобразително изкуство

„Анубис“

13. Английски език

Закупуват се колективно

14. Немски  език – първи чужд език

„Menshen“ - закупуват се колективно

15. Немски език – втори чужд език

„Schritte International Neu“ – закупуват се колективно

16.Основи на правото

„Мартилен“, Г. Стефанов

17. ОИТ

„Мартилен“

18. Бизнес комуникации

Ем. Шаренска, Милка Ризова, „Мартилен“

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ

X КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

 

              Учебен предмет

Автор / Издателство

1.   Български език

„Просвета“ Азбуки

2.   Литература

„Просвета“

3.   Математика

„Архимед“ – Г. Паскалев 2018

4.   Физика

„Булвест 2000“М. Максимов

5.   Химия

„Педагог 6“ М. Павлова

6.   Биология

М. Шишиньова

7.   История

„Анубис“- Хр. Матанов

8.   География

„Булвест 2000“ – Р. Пенин

9.   Философия

„Анубис“

10 . Английски език

Закупуват се колективно

11. Немски  език – първи чужд

„Menshen“ – закупуват се колективно

12. Немски  език – втори чужд

„Schritte International Neu“– закупуват се колективно

13. Испански език

„Con gusto A1“ tomo 1,  libro del alumno

14.Информационни технологии

„Просвета“ -  закупуват се колективно

 

15.Музика

„Просвета“

16.Изобразително изкуство

„Анубис“

17. Икономическа информатика

„Мартилен“

18. Компютърен машинопис и текстообработка

„Мартилен“ – Е. Шаренска, М. Ризова

19.Счетоводство на предприятието

Финансово счетоводство – Генов Сл., изд. „Геа Принт“

20. ОИТ

„Мартилен“