Униформено облекло – учебна 2020/2021

 

Информация за изпълнител на униформено облекло

прием 2016/2017 година

Дружество: "Диал-91" ООД

Лице за контакти: госпожа Д.Маркова

Адрес на ателието: гр.Варна, ул.Македония 92/94

телефон за контакти: 052/ 730 354

моб.телефно: +359886133389