Други графици

Icon

График - контролни работи - XII клас, първи срок, учебна 2020/2021 година

Icon

График - контролни работи - XI клас, първи срок, учебна 2020/2021 година

Icon

График - контролни работи - X клас, първи срок, учебна 2020/2021 година

Icon

График - контролни работи - IX клас, първи срок, учебна 2020/2021 година

Icon

График - контролни работи - VIII клас, първи срок, учебна 2020/2021 година

Icon

График за класни работи – I срок на уч. 2020/2021 година

Icon

ГРАФИК ЗА СРЕЩИ С РОДИТЕЛИ - учебна 2020/2021 година

Icon

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА - Първи срок