СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ УЧЕБНА 2020/2021 г.

Седмично разпределение

Icon

Организация на учебното и неучебното време във Варненска търговска гимназия "Георги Стойков Раковски"

Icon

СМЯНА А - актуално за учебна 2020/2021 г

Icon

СМЯНА Б - актуално за учебна 2020/2021 г

Списък на преподавателите от

Варненска търговска гимназия "Г. С. Раковски"

за учебната 2019 - 2020 год.

Преподавател

уч. дисциплина

1

Жечка

Георгиева

директор

2

Калина

Добрева

зам.директор

3

Елмира

Николова

зам.директор

4

Никола

Цанков

зам.директор

5

Тихомир

Димитров

пед. съветник

6

Веселина

Трендафилова

БЕЛ

7

Валентина

Владова

БЕЛ

8

Лидия

Петрова

БЕЛ

9

Галина

Николова

БЕЛ

10

Мариана

Димитрова

БЕЛ

11

Румена

Попхлебарова

АЕ

12

Валентина

Иванова

АЕ

13

Гергана

Георгиева

АЕ

14

Валерия

Запрянова

АЕ

15

Гълабина

Йовчева

АЕ

16

Емилия

Хаджийска

ИЕ

17

Йоанна

Татур

НЕ

18

Павлин

Иванов

НЕ

19

Антония

Янева

НЕ

20

Атанас

Гаджев

математика

21

Даниела

Демирева

математика

22

Таня

Петкова

математика

23

Петя

Щерева

ИТ

24

Светлана

Николова

история

25

Димитър

Тодоров

история

26

Георги

Симеонов

история

27

Нина

Ангелова

география

28

Петя

Колева

география

29

Георги

Георгиев

философия

30

Нели

Вичева

биология

31

Анита

Михайлова

физика

32

Цветелина

Иванова

химия

33

Валентин

Пантелеев

ФК и спорт

34

Росица

Митева

ФК и спорт

35

Валентин

Христов

ФК и спорт

36

Христо

Милетов

ФК и спорт

37

Галя

Душева

ИИ

38

Веселина

Стоянова

ИИ

39

Екатерина

Мешкова

ИИ

40

Христина

Тодорова

икон. дисциплини

41

Диана

Койчева

икон. дисциплини

42

Мая

Димитрова

икон. дисциплини

43

Жасмина

Кирова

икон. дисциплини

44

Иванка

Цветкова

икон. дисциплини

45

Милена

Станева

икон. дисциплини

46

Кристина

Жейнова

икон. дисциплини

47

Зорница

Любчева

право

48

Евелина

Бешкова

счетоводство

49

Юлияна

Сотирова

счетоводство

50

Стела

Григорова

счетоводство

51

Красимира

Макавеева

счетоводство