Отчети

Отчет за финансирани дейности от УН за учебната 2016/2017 г.

Дейности

Сума

Подпомогнат абиториент от 12 В клас

250

Пътни разходи за ученик, участник в образователна програма "Небанков финансов сектор в България"

48

Ремонт на ВИК инсталация на архитектурен паметник - чешма, в двора на Гимназията

350

Закупени 6 броя монитори - втора употреба

350

Отриване на Новата учебна година 2016/2017 г

100

Награден фонд за вътрешно състезание "УТФ 2016/2017 година"

750

Изграждане на беседка в градинка

1000

Еднократно подпомагане на деца, останали с един родител

1000

Награди за първите три места - "Коледен базар"

47

Работни матеарила - изложба на ученици, ръководител Валя Владова

50

Проект "Да се учим да разбираме", програма "Знания за успех"

1746

Предоставени за учебни пособия

2130

Предоставени за организиране и провеждане на Патрен празник

800

Подпомагане на 13 ученика за абиториентски бал

2860

Парична награда за отличниците на випуска

150

Такса за публикуване на ФО

30

Общо направени дарения

11661

Отчет за финансирани дейности от УН за учебната 2015/2016 г.

Дейности

Сума

1.Закупени  60  ученически стола .

1800лв

 2.Смяна на прозорци в стая № 03и № 04

510лв

3.Ремонт на компютъри

370лв

4.Закупени  5 бр.компютри

970лв.

5. Подпомогане на материално затруднени  абитуриенти

/ Коледен базар/-9 деца

2250лв.

6. Закупуване на материали, наем галерия и изработване на покани

/Благотворителна изложба/

600лв

7.Награда  за футболния отбор на Гимназията

300лв.

8. Подпомагане на дете за участие в Международен конкурс./8-в клас/

300лв.

9. Помощ за лечение

300лв.

10. Помощ за лечение на две деца от училището.

2000лв.

11. Подпомагане на абитуриенти в затруднено материално положение.

/17 деца/

2300лв.

12. Празник на Гимназията-награди

350лв.

13. Пътни разходи на придружаващ учител за участие на ученици в Национално състезание.

76лв.

13. Платна за рисуване за поръчани картини от фирма дарител.

200лв.

14. Годишен отчет на УН

30лв.

15. Документи за проект „ Здравословен начин на живот”-очаквано финансиране 8 000лв

35лв.

 

 

 

Училищното настоятелство БЛАГОДАРИ на всички родители, подкрепили каузата ни!