Прием 2018/2019

Приемът се осъществява без квоти за девойки и младежи.