Прием 2017/2018

Приемът се осъществява без квоти за девойки и младежи.