Прием 2019/2020

ВАЖНО!!!

ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Е НУЖНО И МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО, ЧЕ УЧЕНИКЪТ МОЖЕ ДА УПРАЖНЯВА ЖЕЛАНАТА ПРОФЕСИЯ!

График на дейности по приемане на ученици

ДЕЙНОСТ

ДАТА

Обяваване на списъците с приети ученици на първи етап на класиране

До 11 юли 2019 година

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

До 16 юли 2019 година

Обяваване на списъците с приети ученици на втори етап на класиране

До 18 юли 2019 година

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

До 22 юли 2019 година

Обяваване на записаните ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

До 23 юли 2019 година

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

24-25 юли 2019 година

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

31 юли 2019 година

Обяваване на записаните ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

01 август 2019 година

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

Определя се от директора до 10 септември 2019 година, вкл.

За специалност "Търговия" - обучение, чрез труд!

За специалност "Търговия" - обучение, чрез труд!

Стопанска камара на Австрия продължава и през 2019 г. успешно стартиралия вече пилотен проект Дуално обучение в България под надслов „Готов ли си да изучиш практиката?

За учебната 2019-2020 година Варненска търговска гимназия планира една паралелка по професията „Икономист“, специалност „Търговия“, след 7-ми клас със засилено изучаване на  английски език в партньорство с фирмите:   dm БългарияЛИДЛ БългарияКАУФЛАНД БългарияMETRO Кеш & Кери България и ДАЙХМАН-търговия с обувки ЕООД.
Учениците от тези паралелки ще имат възможност в 11-ти и 12-ти клас успоредно с теоретичното си обучение да усвоят спецификите на дадената професия в реална работна среда във фирмите партньори. Паралелно с това те ще трупат трудов стаж и ще получават трудово възнаграждение за времето на практическото си обучение. 
Обучението по теория и практика ще се осъществява по нови учебни планове и програми, изготвени от група експерти на гимназията и фирмите партньори, и одобрени от МОН, така че да отговарят на съвременните нужди на бизнеса и конкретната професия. 

В края на обучението си, учениците, завършили дуална форма на обучение, ще получат освен свидетелство за придобита професионална квалификация трета степен – гарант за усвоени професионални компетентности, също така и диплома за завършено средно образование, което ще им позволи достъпа до висше учебно заведение. 

Работодателите не обвързват обучаваните ученици със задължение за работа след завършване на гимназиалния курс, но предлагат работно място във водещи в бранша фирми и възможности за кариерно развитие на мотивираните и заинтересованите. 

Фирмите-партньори в австрийски пилотен проект „Дуално обучение в България“ не стоят пасивно в очакване учениците от пилотните паралелки да станат в 11-ти клас, а още от 8-ми клас осъществяват ежемесечен контакт с тях, презентирайки своите компании и дейност, подготвяйки им редица изненади – организиране на нестандартно тематично откриване на учебната година, книга по случай Деня на народните будители, декориране на класната стая за Коледа, стипендии за отличен успех и др.  С това компаниите, ангажирали се с практическото обучение на учениците от професионалните гимназии-партньори, искат да покажат, че за тях учениците от тези паралелки са специални и те ще инвестират средства и време, за да  допринесат за качественото им образование и да ги превърнат във високо ценени професионалисти.    

Целта на пилотния австрийски проект в България е да подпомогне осигуряването на по-качествено професионално образование в страната, на така необходимия квалифициран персонал за фирмите и новите инвеститори, също така да спомогне и за намаляване на младежката безработица в страната, която по данни на НСИ за 2015 г. е 21,6 %, а в Австрия в годините варира между 3-6 % при младежите, завършили дуална форма на обучение.

Приемът се осъществява без квоти за девойки и младежи.