Финансова информация

Бюджет за 2019 г.

Преглед

Бюджет за 2018 г.

Преглед

Бюджет за 2017 г.

Преглед

Бюджет за 2016 г.

Преглед

Бюджет за 2015 г.

Преглед

Касов отчет 01.01-30.06.2020 г.

Преглед

Касов отчет 01.01-31.03.2020 г.

Преглед

Касов отчет 01.01-31.12.2019 г.

Преглед

Касов отчет 01.01-30.09.2019 г.

Преглед

Касов отчет 01.01-30.06.2019 г.

Преглед

Касов отчет 01.01-31.03.2019 г.

Преглед

Касов отчет 01.01-31.12.2018 г.

Преглед

Касов отчет 01.01-30.09.2018 г.

Преглед

Касов отчет 01.01-30.06.2018 г.

Преглед

Касов отчет 01.01-31.03.2018 г.

Преглед

Касов отчет 01.01-31.12.2017 г.

Преглед

Касов отчет 01.01-30.09.2017 г.

Преглед

Касов отчет 01.01-30.06.2017 г.

Преглед

Касов отчет 01.01-31.03.2017 г.

Преглед

Касов отчет 01.01-31.12.2016 г.

Преглед

Касов отчет 01.01-30.09.2016 г.

Преглед

Касов отчет 01.01-30.06.2016 г.

Преглед