Кой, Къде, Кога, Какво?

Платформа за училищно творчество и постижения

Ден на отворените врати – ученически тур в Административен съд – Варна!

Честит 24 май Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост- проект на ученици от 8-ми клас

24 май-Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост-проект ученици от 9-ти клас

24 май-Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост-проект ученици от 10-ти клас

24 май-Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост-проект ученици от 11-ти клас

“Криворазбраната цивилизация”, сатирична пиеса в пет действия от Добри Войников – проект на ученици от 12 “А” клас

Христо Ботев – проект на учениците от 12 “Д” клас

“Свят и личност” – ученически проекти

Извънредно положение

Жечка Георгиева - директор

Заповед на Директора – ОРЕС

Заповед на Директора – преминаване към ОРЕС

Психологическа подкрепа – Covid19

Заповеди на Директора на ВТГ “Г. С. Раковски”

Правила за работа и обучение в електронна среда от разстояние

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ!

Общи вътрешни правила за работа в условията на пандемия

Учебен процес и работа в условията на пандемия

Съобщения

Свободно място!

Заповед на директора – прием за свободно място в IX клас

Заповед на директор – прием V класиране

Униформено облекло – учебна 2021/2022