УТФ “Медия” ООД

УТФ „Медия” ООД е регистрирано през месец декември 2007 година. Занимава се с издателка дейност. „Издава” младежкото списание „TEEN ZONE”.