Еразъм + 2017/2018

Кратко описание на проекта

Профил на участниците

Целева група на проекта са 40 ученици от ВТГ, навършили 16 г. от специалностите “Митническа и данъчна администрация”, „Търговия“, „Икономика и мениджмънт“ и "Икономическа информатика", както и 4 учители – двама по професионална подготовка и двама – по чужд език.

Учениците от специалност “Митническа и данъчна администрация” получават специализирана подготовка в областта на публичните и корпоративните финанси, счетоводството, данъчната и митническата администрация. В учебната програма на специалността е включено изучаване на испански език.

Учениците от специалности „Търговия“ и „Икономика и мениджмънт” получават специализирана подготовка за работа в предприятиe, за оформяне, попълване и осчетоводяване на необходимите документи по дейността му, за работа със счетоводни програми, за оформяне на търговската и външнотърговската документация, включително данъчни, митнически и счетоводни документи. В учебната програма на специалността е включено изучаване на английски език.

Учениците от специалност "Икомическа информатика" с английски език получават обща подготовка в сферата на счетводството и икономиката и специализирана подготовка за работа със счетоводен софтуер  и  ИКТ за реализация на фирмените дейности и услуги.

Потребностите на ползвателите са свързани с развитие на бизнес уменията, надграждане на уменията за ефективно ползване на нови, специализирани програмни продукти в митническото и данъчното обслужване, прилагане на познанията по международно търговско право, развитие на уменията за осчетоводяване на стопанските операции чрез прилагане на международните счетоводни стандарти и  използване на нови програмни продукти, разширяване на компетенциите по бизнес испански и английски език.

Учениците се нуждаят не единствено и само от подобрение на професионалните компетенции. Културните умения, уменията за общуване в мултикултурна среда, подобрените социални и комуникативни умения, уменията за изразяване на чужд език, увереността и самочувствието са също много важни фактори за професионален успех.

Профил на участниците

Целева група на проекта са 40 ученици от ВТГ, навършили 16 г. от специалностите “Митническа и данъчна администрация”, „Търговия“, „Икономика и мениджмънт“ и "Икономическа информатика", както и 4 учители – двама по професионална подготовка и двама – по чужд език.

Учениците от специалност “Митническа и данъчна администрация” получават специализирана подготовка в областта на публичните и корпоративните финанси, счетоводството, данъчната и митническата администрация. В учебната програма на специалността е включено изучаване на испански език.

Учениците от специалности „Търговия“ и „Икономика и мениджмънт” получават специализирана подготовка за работа в предприятиe, за оформяне, попълване и осчетоводяване на необходимите документи по дейността му, за работа със счетоводни програми, за оформяне на търговската и външнотърговската документация, включително данъчни, митнически и счетоводни документи. В учебната програма на специалността е включено изучаване на английски език.

Учениците от специалност "Икомическа информатика" с английски език получават обща подготовка в сферата на счетводството и икономиката и специализирана подготовка за работа със счетоводен софтуер  и  ИКТ за реализация на фирмените дейности и услуги.

Потребностите на ползвателите са свързани с развитие на бизнес уменията, надграждане на уменията за ефективно ползване на нови, специализирани програмни продукти в митническото и данъчното обслужване, прилагане на познанията по международно търговско право, развитие на уменията за осчетоводяване на стопанските операции чрез прилагане на международните счетоводни стандарти и  използване на нови програмни продукти, разширяване на компетенциите по бизнес испански и английски език.

Учениците се нуждаят не единствено и само от подобрение на професионалните компетенции. Културните умения, уменията за общуване в мултикултурна среда, подобрените социални и комуникативни умения, уменията за изразяване на чужд език, увереността и самочувствието са също много важни фактори за професионален успех.

Предварителна подготовка на участниците

Целева група на проекта са 40 ученици от ВТГ, навършили 16 г. от специалностите “Митническа и данъчна администрация”, „Търговия“, „Икономика и мениджмънт“ и "Икономическа информатика", както и 4 учители – двама по професионална подготовка и двама – по чужд език.

Учениците от специалност “Митническа и данъчна администрация” получават специализирана подготовка в областта на публичните и корпоративните финанси, счетоводството, данъчната и митническата администрация. В учебната програма на специалността е включено изучаване на испански език.

Учениците от специалности „Търговия“ и „Икономика и мениджмънт” получават специализирана подготовка за работа в предприятиe, за оформяне, попълване и осчетоводяване на необходимите документи по дейността му, за работа със счетоводни програми, за оформяне на търговската и външнотърговската документация, включително данъчни, митнически и счетоводни документи. В учебната програма на специалността е включено изучаване на английски език.

Учениците от специалност "Икомическа информатика" с английски език получават обща подготовка в сферата на счетводството и икономиката и специализирана подготовка за работа със счетоводен софтуер  и  ИКТ за реализация на фирмените дейности и услуги.

Потребностите на ползвателите са свързани с развитие на бизнес уменията, надграждане на уменията за ефективно ползване на нови, специализирани програмни продукти в митническото и данъчното обслужване, прилагане на познанията по международно търговско право, развитие на уменията за осчетоводяване на стопанските операции чрез прилагане на международните счетоводни стандарти и  използване на нови програмни продукти, разширяване на компетенциите по бизнес испански и английски език.

Учениците се нуждаят не единствено и само от подобрение на професионалните компетенции. Културните умения, уменията за общуване в мултикултурна среда, подобрените социални и комуникативни умения, уменията за изразяване на чужд език, увереността и самочувствието са също много важни фактори за професионален успех.

Молба и формуляр за кандидатстване по проекта

Download Now