Програма ЕРАЗЪМ+, учебна 2019/2020 година

Проект 2019-1-BG01-KA102-06124 „Придобиване на бизнес умения в реална работна среда»,

финансиран по програма «Еразъм +» ,

Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани“

 

Варненска търговска гимназия «Г.С.Раковски» стартира пореден проект за мобилност на ученици по Програма «Еразъм+».

Основните области от дейността на училището, които Варненската търговска гимназия се стреми да подобри чрез интернационално сътрудничество и мобилности са: надграждане и усъвършенстване на бизнес уменията на учениците, т.е. професионалните компетенции, надграждане и формиране на нови дигитални умения за изпълнение на професионалните задачи, обогатяване на чуждоезиковите познания и комуникативните умения на учениците, както и интеркултурните им компетенции за отчитане на различията в деловия свят.

В тази връзка през 2020 г. гимназията ще реализира нови мобилности с цел обучителна практика, прилагане на нови методи и практики на обучение, осъвременяване на професионалните компетенции и синхронизирането им с бизнес реалностите.

Акцентът е практиките да се провеждат в реална работна среда, в модерни и динамично развиващи се компании с опит в приемане на обучаеми и в наставничеството, а учениците да бъдат разпределени в малки групи в дадена компания.

Търси се подобрение в професионалните компетенции на учениците чрез възлагане на практически задачи от ежедневието на компаниите и в съответствие с темите, изучавани в учебната програма на учениците в училище – маркетинг, търговия, предприемачество, бизнес комуникации, бизнес кореспонденция.

В резултат учениците ще надградят и подобрят своите професионални компетенции и ще бъдат по-подготвени за бизнеса.

Планирани са мобилности с продължителност от 4 седмици, които ще се проведат в град Сарагоса, Испания през месеците юли и август 2020 г.

Работен език на практиката е английски език или испански език, в зависимост от езика, който владеят ползвателите.

Специфичните цели на проекта са насочени към конкретните нужди на ползвателите и са:

  1. Формиране на основни бизнес умения – умения за водене на делова комуникация, усвояване и прилагане на техники за достигане до нови клиенти, нови дигитални умения за изработване на търговски презентации за някои от фирмените продукти/услуги, умения за маркетинг към целеви потребители на вътрешния и международния пазар, умения за изготвяне на търговски оферти за продукти и конкретни пазарни сегменти, умения за разработка на търговски стратегии за увеличаване на продажбите към настоящите клиенти и за привличане на нови клиенти.
  2. Повишаване на чуждоезиковите умения и комуникативните способности на ползвателите в

конкретната професионална сфера.

  1. Запознаване със спецификата на социо-културната и бизнес-среда в Испания, развитие на адаптивността на участниците и изграждане на мултикултурен опит и умения за общуване с хора от различни националности, с което да се подпомогне и насърчи кариерното развитие на участниците и тяхната бъдеща професионална реализация.

Целева група на проекта са 40 ученици от ВТГ, навършили 16 г. от специалностите „Икономика и мениджмънт“, “Митническа и данъчна администрация”, „Търговия“, "Икономическа информатика", "Бизнесадминистрация" и "Оперативно счетоводство".

Учениците ще бъдат разпределени в 2 групи по 20 ученици и 2 придружаващи учители.

Молба за участие

Download Now