За проекта Младежки дейности 2018

Из дневника на един доброволец .....

"...събрах пръст в шепата си, след което я подадох на детето до мен. Сякаш с погледа си ТО издълба малка дупка в купчинката и посади семето на един нов пъстър живот... Побързах да насоча вниманието му към градинските пособия, с помощта на които за пръв път в живота си то щеше да влезе в ролята на създател. Усмихнах се и усмивката ми се пое от неговото лице, а оттам по лицата на всички които не бяха заобиколили.

А дали ще покълне красиво цвете? - запита ме то,

Със сигурност, но преди това ще трябва да положим много труд и както всяка друга идея и тази ще ни поизпоти доста - отвърнах аз.....

Ами да започваме господине! 

...... и така започна всичко!....

 

 

"Природата в детските ръце“

 1. Период на изпълнение?

Начална дата:01.07.2018 г.

Крайна дата:15.10.2018 г.

Продължителност в месеци:3,5 м.

 

2. Залоени и постигнати цели?

 Повишаване екологична култура на учениците;

Приобщаване учениците към проблемите за опазване на околната среда посредством лична грижа – засяване, отглеждане и озеленяване на дворни площи с цветя и билки;

Възпитаване на учениците в полагане на доброволен труд за постигане на заложените резултати в еко инициативите поставени от училището.

Заздравяване на връзката между учениците и природата, посредством приложни часове в училищната оранжерия и положените грижи за поддържане на цветните и зелените площи в двора на Гимназията.

3. Целевата група?

  • Включени преки участници в реализацията на проекта – 50 участника, на възраст между 15-19 години
  • Други, върху които проектът е оказал въздействие – 460 ученика, посетители на Гимназията, 1200 жители на град Варна, живеещи в близост до Гимназията

4. По какъв начин проекта въздейства върху младежите и гражданите на град Варна?

  • Повишаване на екологичната култура сред учениците;
  • обучение в умения свързани с изграждането на градини и съоръжения за отглеждане на растения;
  • подобряване условията на обучение в лабораторните часове по Природни науки;
  • подобряване естетичния вид на двора на Гимназията, които се използва от работещите и живеещите в близост граждани на град Варна;

5. Дейности по проекта?

  1. Изграждане на оранжерия за провеждане на интерактивни уроци, теоретични и практически дейности, с екологична насоченост.
  2. Засаждане на семена и производство на разсад.
  3. Озеленяване на двора с цел намаляване силната замърсяемостта на въздуха

Оформяне на цветни алеи, които освен, че оказват естетическо въздействие върху учениците ще спомогнат за формиране на умения за отглеждане на растения и тяхното опазване.

 

Провеждане на уроци на открито, което ще бъде добър пример за интегриране на екологичното образование с предмети от различни културно – образователни области.

Изграждане на компостер и водене на дневник, за неговото функциониран и сформиране на екип, който ще контролира опазването на Еко – къта.