Младежки дейности

Проект „За здраве чрез труд в младежка Евро Варна” - резюме

Екип по проекта:

Ръководител на проекта: Никола Цанков - помощинк директор АСД

Финансист по проекта: госпожа Полина Смолянова;

Бригадири: господин Красимир Млекаров и господин Живко Пейков

Участници-доброволци: младежи, ученици и приятели на Варненска търговска гимназия "Георги Стойков Раковски"

Цели на проекта:

Главна цел: Чрез на формиране на трудови навици развитие на стремеж за по-здравословен живот на младия човек в училищна среда.

            Чрез проекта се цели промяна към подобряване на здравословния начин на живот и почивка на младежите в учебното заведение. Реализирането проекта за периода 08,08 – 15.09.2016 година, обхваща  следните подцели:

 • Осмисляне на свободното време на младежите, ангажирани по проекта, по време на лятната ваканция;
 • Осмисляне на свободното време на младежите в учебното заведение по време на учебната година и в извън учебно време;
 • Здравословен начин на живот на младежите в учебното заведение чрез създаване на възможност за осъществяване на мероприятия на открито;
 • Здравословен начин на живот на младежите в учебното заведение чрез създаване на среда за активна здравословна почивка на открито;
 • Повишаване на трудовата дисциплина и активност сред младежите както по време на осъществяване дейностите по проекта, така и след това чрез полагане на грижи за поддържане реда, чистотата и състоянието на изградените зони.
 • Осъществяването на  проекта  ще  даде  възможност за    по-добро котиране на училището  на пазара  на  образованието,  защото  прилагането  на  нови  форми,  образоването на младите  хора  и  за  живот  с   по-добро качество, ще е  полезно  за  цялото  общество.

Дейности по проекта:

В реализиране дейностите на проекта ще участват младежи между 15-18 години, ученици от гимназията, като по време на изпълнението на отделните дейности, същите ще бъдат достъпни за всички желаещи да се включат. С подкрепата на Училищното настоятелство се предвижда по време на реализиране на отделните дейности, младежите да канят техни приятели и родители.

Дейност 1:

 • Популяризиране на проекта чрез сайта на училището, фейсбук страницата на гимназията и обявление в местни медии;
 • изработването на рекламни и промоционални материали в подкрепа на титлата „Варна – Европейска младежка столица 2017”– флаери, тениски, два броя информационни табели, които ще бъдат използвани в заключителната част при представяне резултата на проекта.

Дейност 2:

 • почистване на терена чрез наемане на съоръжение /минибагер/ и чрез доброволчески труд на ангажираните по проекта младежи;
 • оформяне на отделните зони от младежите, съгласно изготвен от тях проект;
 • обогородяване на зоните от младежите чрез посипване на почва, оформяне на цветни лехи и алпиниуми, оформяне на граници от жив плет.

Дейност 3 и 4:

 • с помощта на ангажираните по проекта специалисти-бригадири, младежите ще изработят различни видове външни настилки /различни за отделните зони/, каменни кашпи, пейки, маси, места за сядане, боядисване на отделни елементи в цветовете на титлата;
 • след изработване на отделните детайли, младежите ще поставят същите в определените по проект зони, под ръководството на двамата бригадири и ръководителя на проекта; предвижда се успоредно с това младежите да съдействат при изграждане на осветителни трасета и чешма – оцветена в цветовете на титлата.

Дейност 5:

 • след завършване на проектните дейности, ще бъде организирано официално откриване на парка, на което ще бъдат поканени гости, ученици, преподаватели;
 • събитието ще бъде организирани и изпълнено в подкрепа на титлата „Варна – Европейска младежка столица 2017” чрез тържествено монтиране на изработен за целта информационна табела, участниците ще бъдат облечени в изработените за целта фланелки, ще бъдат раздавани рекламни и промоционални материали, ще бъде прожектирана презентация и други рекламни материали.

Дейност 6:

 • приключване на проекта – оформяне на досие по проекта, изготвяне на финансов отчет и справки.

Инициативата по реализиране на проекта е породена от желанието на младежите, ученици в гимназията, да имат на свое разположение място, където по здравословен начин за провеждат различни видове часове, културни дейности, почивка, срещи. Проектът цели младежите да научат нови умения чрез труд; работата на открито ще окаже влияние върху здравословният им начин на живот; чрез положения труд и усилия, проекта ще повлияе върху отношението на младежите към учебната институция като цяло, ще повлияе върху възпитанието им, ще ги научи да ценят и пазят изграденото от тях. От проектът ще имат ползва както включените в него младежи, така и всички родители, ученици, учители и гости на гимназията.

Проектът се реализира, с финансовата подкрепа на Община Варна. Дейностите по проекта са в подкрепа на титлата „Варна – Европейска младежка столица 2017”

Етапи и дейности - график

Етап "Планиране на дейности, разпределение на екипи"

05,08,2016 г - Първа среща на участниците по проекта.

Място: двора на гимназията;

Задачи: запознаване на участниците с основните направления и дейности на проекта; сформиране на екипи и разпределение на задачи; обсъждане на идеи, свързани с реазиране на отделни екстериорни позиция в градинката; зониране на терена;

08,08,2016 г - Вторасреща на участниците по проекта. Първи етап - почистване на терена;

Място: двора на гимназията;

Задачи: представяне на новосформираните екипи и обсъждане на отделни предложения; почистване на терена; изхвърляне на отпадъци.

 

Проектът се реализира, с финансовата подкрепа на Община Варна. Дейностите по проекта са в подкрепа на титлата „Варна – Европейска младежка столица 2017”

Етапи и дейности - график

09,08,2016 г. - ДЕН ЗА РАЗМИСЪЛ- във Понеделник, с помощта на механична сила и участие на Доброволци, бе направената първата копка. Терена е почистен и като едно бяло платно очаква Вашите идеи, за да бъде обрисуван.

10,08,2016 г -  ВТОРИ ДЕН ЗА РАЗМИСЪЛ  - за добрите идеи, един ден не е достатъчен!

!!! Нека всеки доброволец се отбие в двора на училището и замисли своята идея в реална обстановка. На Ваше разположение ще има ролетки, за да вземете точни параметри или просто да маркирате идеята си в сантиметри. За целта градинката е достъпна през деня, в часовете от 07,30 до 16,00 ч. Ръководителят на проекта ще бъде на разположение в канцеларията си, но ако е възприпятстван, Бригадир Млекаров ще Ви окаже съдействие при необходимост.  Призоваваме всеки да намине и огледа терена, за да може да придобие реални предтавя за неговите възможности!!!

11-12,08,2016 - ръчно почистване на терена, обсъждане на обекти, разчертаване на терена и маркиране на отделните зони;

Място: училищна градинка;

Час: 9,00ч.

Задачи: след извършеното заравняване и отстраняване на бурените следва почистване на терена от боклуци и ръчна дообработка на отделни зони от градината; разчертаване на терена и обсъждане на идеи за позициониране на отделни обекти - градини, пейки, бесетки и други, които участниците трябва да предложат, дискутират и изберат. За здраве чрез труд ще дадем началото на новата придобивка в двора на училището. Подгответе се за устни дебати и дворен фитнес 🙂

!!! Призоваваме всички да вземат участие в обсъждането !!!

Изпратете своите идеи, ако сте възпрeпятствани да присъствате на 11 и 12 Август на имейл: nik_tz@abv.bg

 

Проектът се реализира, с финансовата подкрепа на Община Варна. Дейностите по проекта са в подкрепа на титлата „Варна – Европейска младежка столица 2017”

Етапи и дейности - график

16.08.2016 г - зониране на терена, окабеляване:

Място: училищна градинка;

Час: 9,00 ч.

Задачи: след извършеното почистване и заравняване на терена наред е изпълнението на втория етап от реализирането на проекта, а именно: изграждане на отделните зони чрез полагане на бетонна основа и  поставяне на бетонни бордюри; изграждане на основи за пейки - тип кашпи, които ще послужат като основа за по-нататъшно сглобяване на дворни пейки; полагане на кабели за градинско осветление.

 

17,08,2016 г - оформяне на градинки, оформяне на свободни зони и полагане на дворни настилки от грайнс:

Място: училищна градинка;

Час: 9,00 ч.

Задачи: посипване и оформяна не градинските части с почва; изграждане на свободните зони за отдих, поставяне на основа от филц и полагане на каменна настилка от гнайс.

 

18,08,2016 г - оформяне на свободни зони и полагане на дворни настилки от грайнс, изграждане на част зона "Зелена класна стая":

Място: училищна градинка;

Час: 9,00 ч.

Задачи: изграждане на свободните зони за отдих, поставяне на основа от филц и полагане на каменна настилка от гнайс; изграждане на подиум в зона "Зелена класна стая"

 

19,08,2016 г - полагане на дворни настилки, изливане на елементи - кашпи, пейки и други от циментови смеси:

Място: училищна градинка;

Час: 9,00 ч.

Задачи: полагане на дворна настилка от гнайс, изливане на различни дворни елементи от циментови смеси - пейки, кашпи и други.

!!! Призоваваме всички свободни участници и доброволци да се приъединят към работната група !!!

 

22-26,08,2015 г. - полагане на дворни настилки, изливане на елементи - кашпи, пейки и други от циментови смеси:

Място: училищна градинка;

Час: 9,00 ч.

Задачи: полагане на дворна настилка от гнайс, изграждане на сцена/подиум, изливане на различни дворни елементи от циментови смеси - пейки, кашпи и други.

 

29,08-15,10,2015 г. -полагане на дворни настилки, изливане на елементи - кашпи, пейки и други от циментови смеси, озеленяване на кътове:

Място: училищна градинка;

Час: 9,00 ч.

Задачи: полагане на дворна настилка от гнайс, изграждане на сцена/подиум, изливане на различни дворни елементи от циментови смеси - пейки, кашпи и други.

 

17,10-18,10,2015 г. - почистване и подготовка за представяне на резултата от проекта :

Място: училищна градинка;

Час: 9,00 ч.

Задачи: довършителни дейности по боядисване и озеляване, почистване на градинката и подготовка за официално откриване на градината.

 

19,10,2016 г. - ОТКРИВАНЕ НА ГРАДИНКАТА

Място: училищна градинка;

Час: 12,30 ч.

 

Проектът се реализира, с финансовата подкрепа на Община Варна. Дейностите по проекта са в подкрепа на титлата „Варна – Европейска младежка столица 2017”