СВЕТОВНА СЕДМИЦА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО – ИНОВАЦИОНЕН ЛАГЕР

За седма поредна година Фондация Джуниър Ачийвмънт България е организацията – домакин на Световната седмица по предприемачество за България, която ще се проведе в периода 16 – 22 ноември 2015 г., стартирала през 2008 година, включваща над 140 държави.
Варненска търговска гимназия „Г. С. Раковски“ ежегодно отбелязва седмицата на предприемачеството. Това дава възможност младите хора да изследват потенциала си и да се развиват чрез иновации, въображение и творческа мисъл, превръщайки идеите си в реалност.
За първа година Гимназията организира Иновационен лагер като нов образователен подход, разработен от Джуниър Ачийвмънт, който мотивира млади хора на възраст 15 - 19 г. да бъдат изобретателни и да поемат рискове в интерактивна среда и така развива тяхната предприемаческа нагласа.
Тази година заданието е по-различно и се отнася до генериране на идеи във връзка с новия Закон за образованието в България. Дава се възможност за предлагане на нов учебен предмет, който да бъде въведен в училище. С какво този предмет би допринесъл учениците да са подготвени за в бъдеще? С какво точно този предмет има способността да направи света по-добро място за живеене? Участниците предлагат и съответна програма, представят идеалния процес на обучение според тях и т. н.
Работата на седемте екипа, обединяващи 56 участника, се подпомага от ментори, представители на бизнеса, Икономически университет Варна и младежки организации, като се включват и бивши възпитаници на Гимназията – студенти и изявени в реалния бизнес. Защитата на заданието е пред жури с представители от Варненска търговско-индустриална камара, Териториална организация на НТС – Варна, където гимназията има клубове „Млад предприемач“ и „Млад бизнесмен“, Икономически университет - Варна, Сдружение "Споделено работно място“ – Варна, Сдружение за развитие и подкрепа на бизнеса.
Журито, председателствано от г-н Божилов от Варненска търговско-индустриална камара отбеляза, че е било особено затруднено, защото всички отбори са се представили отлично и с много плам са защитавали иновативните си идеи. И все пак класирането е както следва:
Първо място:
- Отбор „Иновалинки“, който предложи да се обърне внимание на развитието на личността в училище в две направления 4 -7 клас: „Човекът в природата“ и 8 - 10 клас: „Човекът в обществото“. Целта е да не се губи връзката с околната среда, а в горните класове вече да ще се подготвят учениците за срещата с бизнес реалността.
- Отбор „Перспектива“ - с предложение за учебен предмет „Личностно развитие“, в който да придобиването на знания да бъде в направления бизнескомуникации, лични финаси, лидерство, социална отговорност.
Второ място е екипът предложил да се отделя повече внимание за свободното развитието на личността, така хобито да се развива и усъвършенства до превръщане в професия. Целта е работата да носи непрекъснато радост и удовлетворение. Името, което си беше избрал екипът „Как няма да работим!“ отначало смути и журито и гостите, но екипът разясни, че като мото за предложението си взема китайската мъдрост: „ Работи това, което искаш и цял живот няма да ходиш на работа.
Трето място - предложението на екипът се отнася до занимания в училище пряко свързани с възпитаване за опазване на околната среда като учениците са повече сред природата, за да я опознаят и обикнат.
С неоценимата подкрепа на директора на ВТГ – г-жа Ж. Георгиева и цялото ръководство, организацията на Иновационния лагер се осъществи от Христина Тодорова – главен учител и Радка Георгиева – старши учител.