Мениджър за един ден – 2018 година

В рамките на „Мениджър за един ден“ утвърдени специалисти от бизнеса, услугите, институциите и неправителствения сектор отварят вратите на своите организации за високо мотивирани ученици и студенти и споделят своя опит с младите хора.

 

“Мениджър за един ден” е една от най-значимите инициативи на JA Bulgaria. Целта й е да даде начало на кариерната реализация на ученици и студенти на възраст между 16 и 23 години. По време на инициативата висши държавни управници и утвърдени мениджъри от всички сфери на бизнеса и обществения живот помагат на младежите да се запознаят с реалната работа на съответната институция или компания в рамките на един работен ден.

В таз годишното издание наши възпитаници бяха поканени и почерпиха опит от следните дружества, партньори и институции:

 1. Община Варна;
 2. Директори дирекции "Спорт", "Култура и духовно развитие" ,"Социални дейности", "Здравеопазване", "Туризъм"
 3. Районно кметство "Приморски";
 4. Районно кметство "Одесос";
 5. Варненска-търговско индустриална камара
 6. одиторска компания "Актив" ООД
 7. ДЗИ - Главна агенция Варна;
 8. РУО-ВАРНА
 9. Областна администрация
 10. Младежки дом
 11.  Уникредит Булбанк
 12. Жейнови /тук не знам точното име на фирмата/
 13. Ай кард
 14. Такс бек груп
 15. Областен информационен център
 16. Държавен архив -Варна
 17. ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ