ОП-СО№1/31,05,2016 г.

31/05/2016 г. Обява
Download Now
31/05/2016 г. Техническа спецификация
Download Now
31/05/2016 г. Проект на договор
Download Now
31/05/2016 г. Образци на документи за участие
Download Now
10/06/2016 г. Протокол №1/09,06,2016 година за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците
Download Now
14/06/2016 г. Договор за услуга
Download Now
This entry was posted in . Bookmark the permalink.