График за провеждане на изпити за определяне на срочна оценка по учебен предмет 08.02-19.02.2016 г.

Понеделник, 08.02.2016 година
предмет: Свят и личност, 12 клас, час: 13,30, стая 04

Вторник, 09.02.2016 година
предмет: Български език и литература, 12 клас, час: 13,30, стая 04

Сряда, 10.02.2016 година
предмет: Математика, 12 клас, час:13,30, стая 04
предмет: ОТТП, 12 "В" клас, час: 13,30, стая 04
предмет: ОВТС, 11 "Б" клас, час: 13,30, стая 04
предмет: Счетоводство на предприятието, 11 "В" клас, час: 13,30, стая 04

Четвъртък, 11.02.2016 година
предмет: ФВС, 12 клас, час: 13,30
предмет: ИОТП, 12 "В" клас, час: 13,30, стая 03
предмет: Икономическа информатика, 12 "Г" клас, час: 13,30, стая 03

Петък, 12.02.2016 година
предмет: Проектен мениджмънт, 12 "В", час: 13,30, стая: 03
предмет: РУП, 12 "Г", час: 13,30, стая: 03
предмет: КОФСИ, 12 "Д", час: 13,30, стая: 03

Понеделник, 15,02,2015 година
предмет: Статистика, 12 "Д" клас, час: 13,30, стая 03

Вторник, 23.02.2016 година
предмет: ФДК, 12 "Д" клас, час: 13,30, стая 03
предмет: Икономика на предприятието, 10 "Д", час: 13,30, стая: 03

Сряда, 24.02.2016 година
предмет: Чужд език по професията, 12 "Д" клас,час: 13,30, стая 03

Четвъртък, 25.02.2016 година
предмет: ЗИП БЕЛ, 12 "Д" клас, час: 13,30, стая 03
предмет: Макроикономика, 10 "Д" клас, час 13,30, стая 03

Петък, 26.02.2016 година
предмет: КУП, 12 "Д" клас, час: 13,30, стая 03

Сподели: Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter