15.09.2017 година – Началото на новата 2017/2018 учебна година!

Откриване на новата 2017/2018 учебна година:

Дата: 15.09.2017 година

Час: 9,00 ч

Място: двора на Варненска търговска гимназия 

ВАЖНО!!! На сайта в раздел Графици/Седмично разпределение са актуализирани само ОБОБЩЕНИТЕ ФОРМИ ПО СМЯНА А и СМЯНА Б. Индивидуалните разпределения по класове са в процес на актуализация. Ръководството и работния екипа си запазват правото за извършване на корекции по разпределението.

Разпределение на паралелките по смени през новата учебна 2017/2018 година

I смяна - от 7,30 „. до 13,10 ч, при 7 учебни часа

8 клас - паралелки "А", "Б", "В"

10 клас - паралелки "А", "Б", "В", "Г", "Д"

11 клас - паралелки "А", "Б", "В", "Г", "Д"

 

II смяна - от 13,20 ч. до 19.00 ч.

8 клас - паралелки "Г", "Д"

9 клас - паралелки "А", "Б", "В", "Г", "Д"

12 клас - паралелки "А", "Б", "В", "Г", "Д", "Е"

Сподели: Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter