“УТФ ФЕСТ” 2018

УВАЖАЕМИ  УЧИТЕЛИ  И УЧЕНИЦИ,

за трета поредна година

във Варненска търговска гимназия ще се проведе

КОНКУРС

за най-добра комплексна подготовка  между учебните фирми, регистрирани за участие в ежегодното  международно  изложение

ТФ ФЕСТ , Пловдив 2018 година.

Участниците в  конкурса  трябва:

 • Да заявят желанието си за участие в срок до 12.04.2018 година и да се явят за оформление на индивидуален кът в салона на Гимназията на 13.04,2018 година, петък, в 07,30 часа.

Отговорник:  г-н Н. Цанков,  пом.директор

 • Да подготвят портфолио, в електронен формат, на тема „Нашата търговска визия – ТФ ФЕСТ Пловдив 2018 г.”, представящо Учебно тренировъчната фирма, визия на екипа за:
  • щанд –идейна визия на щанд, съобразена със параметрите дадени от организаторите на ТФ ФЕСТ, Пловдив 2017 г.;
  • рекламни материали, каталози, стратегии и др. - разработени за целите на представянето на екипа на ТФ ФЕСТ, Пловдив 2017 г;
 • Да представят визуализация на интериорно оформен щанд - макет, компютърна визуализация /електронен формат/, художествена разработка /на хартия - нарисувано или принтирано/;
 •  Да представят в печат рекламни материали, с които ще участват в международното изложение- визитки, брошури, флаери и каталог.
 • Общата визия трябва да е реалистична и съобразена с възможността да бъде реализирана с бюджет до 250 лева.

Ред за провеждане на състезанието:

 1. На определена от Комисия за оценяване ДАТА, по двама представители от всяка записала се за участие Учебно-тренировъчна фирма, ще представят своята фирма и визия за щанд, каталог и рекламни материали.
 2. Всеки екип ще разполага с време до 10 минути за презентиране и представяве и 5 минути време за отговор на зададени от комисията въпроси. За целите на презентацията ще бъдат осигурена, предварително заявена от участниците, техника.
 3. Комисия ще оцени както  материалите,  така и умението  за  представяне и ще  отличи  трите  най-добре  представили  се екипа.
 4. За първи път в това издание на конкурса, комисията ще даде своята индивидуална оценка за най-добро представяне по отделни категории.  
 5. ВАЖНО!!! СЪСТЕЗАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.04.2018 ГОДИНА, Петък, ОТ 09,00 ч. ВЪВ ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН.

Критерии за оценка на:

ВИЗИЯ НА ЩАНД

Критерии

1.      Художествено изображение, макет, графично изображение или друг вид  визуализацията на  завършена визия на щанд

2.      Оформление на щанда в съответствие с предмета на дейност и в съответствие с изискванията на ЦУТФ.

3.      Ефективна организация на работното място - лесен достъп до документи, материали и техника.

4.      Атрактивност и уникалност на аранжировката.

5.      Допълнително разработени информационни обекти, разположение извън щанда.

6.      Възможност за изпълнение в рамките на определения бюджет 250 лв./представен чрез количествено стойностна сметка /

 

ЕКИП и професионално представяне/презентиране

Критерии

1.      Външен вид на презентиращите (включително наличие на баджове). Наличие на препратка в облеклото към предмета на дейност на учебното предприятие (корпоративна визия).

2.      Съдържание и пълнота на представянето

3.      Презентация

4.      Презентиране – техника на презентиране, работа в екип.

5.      Познаване на продукта или услугата

6.      Съобразителност, убедителност и адекватност при отговаряне на допълнително зададени въпроси.

 

КАТАЛОГ

Критерии

1.   Обръщение и лого на фирмата.

2.   Структура, съдържание, номерация на страниците, подредба и представяне на продуките/услугите.

3.   Добра организация на продуктите - лесно ли се използва каталога.

4.   Талон за поръчка и Контакти /обърнете внимание за: адрес, телефон, факс, e-mail и др. реквизити/.

5.   Обща визия и оригиналност на каталога

6.   Представен завършен вид  - отпечатано копие или електронен вариант

 

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

Критерии

1.      Идея.

2.      Естетичност.

3.      Техническо оформление.

4.      Правопис

5.      Оригиналност.

6.      Представени мостри /единични бройки от вид/

Сподели: Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter