СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ – 2019/2020 година

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ

VIII КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

 

Учебен предмет

Автор / Издателство

1.   Български език

„Просвета“ Азбуки –М. Васева

2.   Литература

„Просвета“ Плюс – К. Топалов

3.   Математика

„Архимед“ - Паскалева

4.   Физика

„Булвест 2000“

5.   Химия

„Булвест 2000“ – Свобода Бенева

6.   Биология

„Анубис“

7.   История

„Просвета“- Б. Гаврилов

8.   География

„Булвест 2000“ – Р. Пенин

9.   Философия

„Анубис“

10.Информационни технологии

„Просвета“ - закупуват се колективно

11.Музика

„Анубис“ - закупуват се колективно

12.Изобразително изкуство

„Просвета“ - закупуват се колективно

13. Чужд език

Закупуват се колективно

14. Предприемачество – 1-ва част

Предприемачество и мениджмънт – „Дионис“

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ

IX КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

Учебен предмет

Автор / Издателство

1.   Български език

„Просвета“ Азбуки - автор Милена Васева

2.   Литература

„Просвета“ - автор Албена Хранова

3.   Математика

„Архимед“ – Г. Паскалев 2018

4.   Физика

„Булвест 2000“М. Максимов

5.   Химия

„Булвест 2000“ Д. Данаилов, учебника само с учебни материали за IX клас,

6.   Биология и здравно образование, 

Втора част  за IX клас, при обучение с интензивно изучаване на чужд език 

М. Шишиньова, издателство Анубис

7.   История

„Анубис“- Хр. Мирчева

8.   География

„Булвест 2000“ – Р. Пенин

9.   Философия

„Анубис“

10.Информационни технологии

Закупуват се колективно „Просвета“

11.Музика

„Просвета“

12.Изобразително изкуство

„Анубис“

13. Английски език

Закупуват се колективно

14. Немски  език – първи чужд език

„Menshen“ - закупуват се колективно

15. Немски език – втори чужд език

„Schritte International Neu“ – закупуват се колективно

16. Испански език

Закупува се колективно

17.Основи на правото

„Мартилен“, Г. Стефанов

18. ОИТ

„Мартилен“

19. Бизнес комуникации

Ем. Шаренска, Милка Ризова, „Мартилен“

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ

X КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

 

              Учебен предмет

Автор / Издателство

1.   Български език

„Просвета“ Азбуки

2.   Литература

„Просвета“

3.   Математика

„Архимед“ – Г. Паскалев 2018

4.   Физика

„Булвест 2000“М. Максимов

5.   Химия

„Педагог 6“ М. Павлова

6.1   Биология - учебник

6.2. Работни листове - учебна тетрадка

"Педагог 6", Наташа Цанова, Снежана Томова

 

7.   История

„Анубис“- Хр. Матанов

8.   География

„Булвест 2000“ – Р. Пенин

9.   Философия

„Анубис“

10 . Английски език

Закупуват се колективно

11. Немски  език – първи чужд

„Menshen“ – закупуват се колективно

12. Немски  език – втори чужд

„Schritte International Neu“– закупуват се колективно

13. Испански език

„Con gusto A1“ tomo 2,  libro del alumno

14.Информационни технологии

„Просвета“ -  закупуват се колективно

 

15.Музика

„Просвета“

16.Изобразително изкуство

„Анубис“

17. Икономическа информатика

„Мартилен“

18. Компютърен машинопис и текстообработка

„Мартилен“ – Е. Шаренска, М. Ризова

19.Счетоводство на предприятието

Финансово счетоводство – Генов Сл., изд. „Геа Принт“

20. ОИТ

„Мартилен“

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ 11 КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

 

              Учебен предмет

Автор / Издателство

1.   Български език

„Булвест“ 2000 – К. Димчев,

Ина Комарска

2.   Литература

„Анубис“– Ал. Панов, В. Стефанов

3.   Математика

„Архимед“ – Г. Паскалев 2018

4.   История

„Просвета“- В. Гюзелев, Ив. Стоянов

5.   Философия

„Анубис“

6 . Английски език

Закупуват се колективно

7. Немски  език – първи чужд

„Sicher“ – закупуват се колективно

8. Испански език

Vente 3 - libro del alumno, изд. Edelsa, Colibri, закупуват се колективно

9. Икономическа информатика

„Мартилен“

10.Статистика

„Мартилен“ 2005 М. Георгиева

11. Счетоводство

„Геа Принт“ Сл. Генов

 

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ 12 КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

 

              Учебен предмет

Автор / Издателство

1.   Български език

„Булвест“ 2000 – К. Димчев,

Ина Комарска

2.   Литература

„Анубис“– Ал. Панов, В. Стефанов

3.   Математика

„Архимед“ – Г. Паскалев 2018

4.   Свят и личност

„Просвета“- Мая Грекова

5. Икономическа информатика

„Мартилен“

6.Статистика

„Мартилен“ 2005, Мита Георгиева

7. Работа в учебно предприятие

„Мартилен“

8. Интернет и електронна търговия

„Мартилен“

 

Сподели: Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter