Психологическа подкрепа – Covid19

Уважаеми учители, ученици и родители, На територията на община Варна са създадени и функционират “Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа на деца, ученици, техните семейства, педагогически специалисти и непедагогически персонал в ситуацията на криза, свързана с COVID-19”. Психологическата подкрепа се провежда на следните телефонни линии 0882078085 и 0882314686 от понеделник до петък, в часовия[…]

Заповеди на Директора на ВТГ “Г. С. Раковски”

Заповед РД-07-2294/09.04.2021 година Заповед РД-07-287/31.03.2021 година Заповед РД-07-251/12.03.2021 година Заповед РД-07-151/29.01.2021 година Заповед РД-07-145 /15.01.2021 година Заповед РД-07-124 /31.12.2020 година Заповед РД-07-103 /27.11.2020 година Заповед РД-07-96 /20.11.2020 година Заповед РД-07-91 /11.11.2020 година Заповед РД-07-77 /28.10.2020 година