Униформено облекло – учебна 2021/2022

Униформи Информация за изпълнител на униформено облекло прием 2021/2022 година Дружество: “Диал-91” ООД Лице за контакти: госпожа Д.Маркова Адрес на ателието: гр.Варна, ул.Македония 92/94 телефон за контакти: 052/ 730 354 моб.телефно: +359886133389

Учебници 2021/2022 учебна година

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 г. № Предмет Издателство Автори 8 клас 1. Английски език Solutions Third edition – Elementary/Pre-Intermediate Student’s book+Workbook Учебните комплекти се закупуват организирано през м. Септември 2021 Oxford University Press 2.. Информационни технологии Просвета Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Дафинка Митева, Филип Петров, Николина Николова 3. Математика Архимед Здравка Паскалева, Мая[…]

Стартира изпълнението на проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

На 12.02.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ между Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР – управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“[…]

Психологическа подкрепа – Covid19

Уважаеми учители, ученици и родители, На територията на община Варна са създадени и функционират “Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа на деца, ученици, техните семейства, педагогически специалисти и непедагогически персонал в ситуацията на криза, свързана с COVID-19”. Психологическата подкрепа се провежда на следните телефонни линии 0882078085 и 0882314686 от понеделник до петък, в часовия[…]

Заповеди на Директора на ВТГ “Г. С. Раковски”

Заповед РД-07-2294/09.04.2021 година Заповед РД-07-287/31.03.2021 година Заповед РД-07-251/12.03.2021 година Заповед РД-07-151/29.01.2021 година Заповед РД-07-145 /15.01.2021 година Заповед РД-07-124 /31.12.2020 година Заповед РД-07-103 /27.11.2020 година Заповед РД-07-96 /20.11.2020 година Заповед РД-07-91 /11.11.2020 година Заповед РД-07-77 /28.10.2020 година

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ!

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, КОГАТО ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕУСТАНОВЕН (ЧЛ. 115А, АЛ. 4, Т.1, Т.2 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ)             При изявено желание даден ученик да се обучава в дневна форма в електронна среда от разстояние[…]

Ден на отворените врати – ученически тур в Административен съд – Варна!

Здравейте и добре дошли! За 13-та поредна година на дата 23.11 се проеде Ден на отворените врати в Административен съд – Варна. Поради наложените ограничения, въведени във връзка с епидемичната обстановка в страната, годишното посещение се осъществи под формата на виртуален тур, проведен от ученичка на Варненска търговска гимназия “Георги Стойков Раковски”, с любезното съдействие[…]