Униформено облекло – учебна 2021/2022

Униформи Информация за изпълнител на униформено облекло прием 2021/2022 година Дружество: “Диал-91” ООД Лице за контакти: госпожа Д.Маркова Адрес на ателието: гр.Варна, ул.Македония 92/94 телефон за контакти: 052/ 730 354 моб.телефно: +359886133389

Учебници 2021/2022 учебна година

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 г. № Предмет Издателство Автори 8 клас 1. Английски език Solutions Third edition – Elementary/Pre-Intermediate Student’s book+Workbook Учебните комплекти се закупуват организирано през м. Септември 2021 Oxford University Press 2.. Информационни технологии Просвета Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Дафинка Митева, Филип Петров, Николина Николова 3. Математика Архимед Здравка Паскалева, Мая[…]

Стартира изпълнението на проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

На 12.02.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ между Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР – управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“[…]

Eднократна помощ за началото на учебната година

Семейства на бъдещи осмокласници могат да получат помощ за началото на учебната годинаСемействата на около 44 000 бъдещи осмокласници могат да получат еднократна помощ от 250 лв. и да покрият част от разходите си за началото на следващата учебна година, реши днес Министерския съвет. За целта децата трябва да са записани в държавно или общинско училище и средно месечният[…]

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г.

Препоръчителна литература за 8 класСтарогръцка митология – митът за Прометей; митът за Едип;Омир, “Илиада”;Софокъл, “Антигона”;Сафо, “Любов”;Билията: Стар завет –  Сътворението, грехопадението, Кайн и Авел, Мойсей; Нов завет – Евагелие от МатейКлимент Охридски, “Пространно житие на Константин-Кирил Флософ”Черноризец Храбър, “За буквите”;Двожани Бокачо, “Притчата за трите пръстена”, “Декамерон”;Мигел де Сервантес, “Дон Кихот”;Уилям Шекспир, “Хамлет”;Уилям Шекспир, “Сонет 91”[…]

Честит празник!

Честит 24 май Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост – ВЪРВИМ, ТВОРИМ, ГРАДИМ. Проектът реализиран с участието на ученици от 9 “А” клас.